Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 maart 2016

D66 Nederweert komt eraan

Al zijn de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen nog niet in zicht, toch bruist het politieke landschap in Nederweert. Discussies rondom de randweg, het centrumplan en de leefbaarheid als gevolg van agrarische activiteiten worden dagelijks gevoerd. Helaas worden deze discussies al jaren door dezelfde partijen gevoerd. Nederweert kenmerkt zich door een klein gezelschap van oude getrouwen die al jaren de politieke koers bepalen. Lekker gemakkelijk, maar de burger wordt als gevolg daarvan steeds vaker uit het oog verloren. Tijd voor verandering!

Wat opvalt, is dat er belangrijke besluiten genomen worden zonder de burger echt te kennen. Ja, er wordt inspraak georganiseerd, maar daar wordt niets mee gedaan als die inspraak haaks staat op de plannen van de politiek. Schijn-inspraak noemen wij dat. Dergelijke ‘inspraak’ vergroot juist de kloof tussen politiek en burgers. Iets waar de duurzaamheidsdemocraten van D66 een grondige hekel aan hebben. Vandaar dat enkele leden van D66 de handschoen opgepakt hebben en een poging wagen om in Nederweert voet aan de grond te krijgen. Om de burger meer invloed te geven bij belangrijke besluiten. En om in talrijke kwesties te helpen zorgen voor duurzame (houdbare) oplossingen. Problemen zijn er genoeg in de wereld, en op kleinere schaal ook in Nederweert. Wat D66 onderscheidt van andere partijen is dat zij oplossingen hiervoor aandraagt. Oplossingen die houdbaar zijn. Waarbij argumenten worden aangevoerd die niet enkel zien op de waan van de dag. D66-ers waken ervoor om het onderbuikgevoel te veel aandacht te geven, want dat leidt enkel tot uitvergroting van problemen zonder oplossingen. En waar sommige politieke partijen ‘anderen’ altijd de schuld van een probleem toeschuiven, kijkt D66 naar de werkelijke oorzaken. Die zitten maar al te vaak bij de mensen zelf.

Ben je ruimdenkend en heb je geen last van kerktoren-denken? Wil je meehelpen om oplossingen aan te dragen voor de fijnstof-uitstoot in Nederweert? Wil je meebepalen of het budget van 5 miljoen euro voor de randweg (= 300 euro per inwoner van de gemeente Nederweert) goed wordt besteed? Wil je je er hard voor maken dat er na 10 jaar praten, onderzoeken en weer praten eindelijk een duurzame oplossing voor het centrumplan komt? Heb je hart voor mens (inclusief vluchtelingen) en milieu? Neem dan contact op met Leo Roos. Wij gaan ervoor om bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zetels te veroveren!