Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 april 2016

Meer ambitie voor duurzame energie

Gisteren heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de plaatsing van windmolens in de gemeente Nederweert. Wij zijn verheugd met dit onderzoek en hopen dat er spoedig wordt overgegaan tot de daadwerkelijke bouw van de windmolens.

In onze buurgemeente Leudal is de aanleg van windmolens een groot succes. We steunen dan ook het uitgangspunt om naar voorbeeld van Leudal ook in Nederweert te werken met een lokale coöperatie. De inwoners van onze gemeente kunnen op deze manier participeren in de windmolens en financiële opbrengsten vloeien ook terug naar de eigen gemeenschap.

We zijn echter ook bezorgd over de ambities van de gemeente. Momenteel is het aandeel duurzame energie in Nederweert zo’n 3%, dit bestaat voornamelijk uit zonnepanelen van particulieren. Op last van de provincie moet dit percentage op korte termijn naar 14%. D66 Nederweert wil echter meer ambitie tonen. Wij zien graag dat de gemeente Nederweert op termijn energie neutraal wordt. Fossiele energie zorgt namelijk voor veel vervuiling en grondstoffen worden schaarser. Zowel voor de volksgezondheid als voor de economie is het goed om in te zetten op duurzame energiebronnen. Naast windenergie zien we ook mogelijkheden voor zonne-energie en aardwarmte in onze gemeente.

Ook zien we, net als de PvdA, mogelijkheden in het duurzaam maken van de gemeentelijke panden, zoals het gemeentehuis en de sporthal. Wij denken hierbij niet alleen aan zonnepanelen, maar bijvoorbeeld ook aan betere isolatie en zuinigere verlichting.

We zijn op zoek naar mensen die graag mee willen denken over duurzaamheid. Draag je het milieu een warm hart toe? Wil je meedenken over mogelijke manieren om de luchtkwaliteit in Nederweert te verbeteren? Neem dan contact op met Leo Roos.