Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 20 mei 2016

Veiliger fietsen naar Weert

Dagelijks begeven zich gemiddeld 2000 fietsers over de fietspaden tussen Nederweert en Weert.

Scholieren, forensen, dagjesmensen: allen ondervinden zij dagelijks hinder van het grote aantal stoplichten naast de Randweg, en dit aantal neemt nog altijd toe! Gevolg is dat er grote groepen fietsers aaneengesloten oversteken terwijl de stoplichten reeds op rood springen. Het verkeer dat zich van en naar de A2 begeeft of onderweg is naar Weert of Nederweert, is hier niet op bedacht en zo ontstaan er gevaarlijke situaties.

Door de komst van steeds meer horecagelegenheden, een of meerdere hotels, steeds meer bedrijven op de nabije industrieterreinen en de aanleg van de carpoolplaats, zal het autoverkeer alleen maar nog meer toenemen.

Om de fietsers een veilige weg te kunnen bieden, is verandering noodzakelijk. Vanuit de provincie zijn er subsidiegelden beschikbaar voor het veiliger maken van de fietsroutes. D66 vindt dat hier een beroep op gedaan dient te worden om een veilige autoluwe fietsroute te creëren, bijvoorbeeld met een fietstunnel bij de McDonald’s. Dit om ‘fietssnelwegen’ te realiseren die veilig zijn en fietsverkeer tussen de beide gemeentes stimuleert.

Indien deze subsidies niet afdoende zouden zijn voor hetgeen geïnvesteerd moet worden, vindt D66 dat de gemeente hier aan bij dient te dragen. D66 Nederweert vindt dat de gemeente moet investeren in de verkeersveiligheid van de fietsers.