Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 juni 2016

Kies voor schone lucht!

Fijnstof in de lucht is een groot probleem. Het kan leiden tot gezondheidseffecten zoals hart-, vaat-, en longziekten. Om deze risico’s te verminderen, heeft de Europese Unie luchtkwaliteitsnormen vastgesteld. De hoeveelheid fijnstof in de gemeente Nederweert ligt hoger dan de afgesproken norm. Iedereen weet dat, inclusief de bestaande politieke partijen. Er gebeurt echter te weinig! Daarom neemt D66 Nederweert nu haar verantwoordelijkheid.

Een deel van de fijnstofconcentratie is een gevolg van menselijk handelen. De grote industrieën in nabijgelegen regio’s (o.a. Ruhrgebied) zijn belangrijke veroorzakers. Reden waarom D66 altijd pleit voor grensoverschrijdend handelen om dergelijke problemen op te lossen. Een ander deel wordt veroorzaakt door lokale bedrijven, lokaal autoverkeer en lokale veeteelt. Daar kunnen wij in Limburg en in Nederweert zelf iets aan doen.

Bij het autoverkeer is het belangrijk dat auto’s vlot kunnen doorstromen. De rijkswegen N266 en N275 zijn echter bezaaid met stoplichten. Toppunt is het verkeerslicht op de N275 bij het Total tankstation. Dat springt om de haverklap op rood. De doorstroom kan worden verbeterd door het instellen van ‘groene golven’ met op elkaar afgestemde stoplichten.

Voorts valt op dat lokale wegen nogal wat drempels kennen. Remmen en weer optrekken is funest voor de uitstoot van fijnstof. Andere maatregelen zijn de vergroening van het wagenpark en meer aandacht voor duurzaamheid bij het afgeven van concessies voor het openbaar vervoer (bussen). Als compensatie voor onze menselijke vervuiling kan de gemeente voorts meer doen ten aanzien van het zaaien van inheemse bloemen- en plantensoorten. Onnodige stemmingmakerij denkt u? Als je in Nederland langs een drukke weg woont, dan is dat even ongezond als het meeroken van een half pakje sigaretten per dag!

Uitstoot door de intensieve veehouderij speelt eveneens een belangrijke rol. Binnen de sector maakt men de uitstoot van fijnstof beheersbaar door luchtwassers. Dit is echter niet genoeg om de concentratie omlaag te brengen. In de themaraad van 29 februari jl. werd duidelijk dat de fijnstof uitstoot in Nederweert zelfs belangrijk hoger ligt dan die in welbekende agrarische gemeenten zoals Asten en Barneveld. Door het strengere vergunningsbeleid van de provincie Noord-Brabant, wijken veebedrijven uit naar het ‘gemakkelijkere’ Limburg. Nederweert was echter al overbelast met agrarisch-economische bedrijvigheid. Bij wijziging van de bedrijfsvoering moet daarom het uitgangspunt worden dat de overlast minder wordt, dan in de situatie daarvoor. Voor de goede orde: D66 Nederweert is niet tegen agrariërs in het algemeen of de veehouderij in het bijzonder. Wel pleiten wij voor het beperken van de mono-cultuur en een halt aan de steeds intensievere veehouderij.

Tot slot wijst D66 op een minder bekende oorzaak. Houtstook via allesbranders en open haarden, de houtkachel en de barbecue alsmede de verbranding van snoeiafval door grootgrondbezitters genereert een hoge concentratie roetdeeltjes. Deze blijven lang in de directe leefomgeving hangen. De gemeente Nederweert kan bijdragen aan een betere voorlichting hieromtrent aan haar bewoners.