Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 juli 2016

D66 wilt referendum over randweg

Gisteravond heeft de gemeenteraad van Nederweert ingestemd met de ‘Ontwerp Structuurvisie N266” en nadere uitwerking van de plannen voor de aanleg van de Randweg-West. Aan het begin van de vergadering pleitten we voor een raadplegend referendum over de aan te leggen randweg.

We merken dat het thema enorm leeft in de samenleving. Overal wordt er gepraat over de voor- en nadelen van de nieuwe randweg: op verjaardagen, in de kantine van de sportclub en bij de kapper. Sommige mensen kijken uit naar een betere verbinding tussen Nederweert en Budschop, met een extra brug, of naar een mooi groot park langs het kanaal. Andere mensen vrezen onveilige situaties rondom de nieuwe randweg en zien een nieuwe barrière opdoemen tussen het dorp en het buitengebied.

De aanleg van de randweg en een parkachtige kanaalzone gaan naar verwachting minimaal 25 miljoen euro kosten. Hiervan komt bijna 10 miljoen euro van de gemeente, oftewel zo’n €600,- per inwoner.

D66 is een partij die democratie hoog in het vaandel heeft staan. Voor een project dat enorm leeft in de samenleving en waar zo veel belastinggeld aan wordt gespendeerd moet de mening van de burger gehoord worden. Daarom is het volgens D66 hoog tijd voor een raadplegend referendum over de randweg.

Er is nog tijd genoeg voor definitieve besluitvorming aan de orde is in de gemeenteraad en provinciale staten om een raadplegend referendum te organiseren. Laat dus ook de mening van de burger zelf meewegen in het definitieve besluit!