Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 31 oktober 2016

D66 Nederweert steunt aanplant bossen

D66 Nederweert steunt het plan van Staatsbosbeheer en de bos- en houtsector voor de aanplant van 100.000 hectare nieuw bos in Nederland. Wij zijn verheugd dat ook de regio rond De Peel wordt genoemd als interessante locatie voor nieuwe bosgebieden. D66 is groot voorstander van meer natuur en ziet voor Nederweert vele voordelen aan de aanplant van nieuwe bosgebieden in het buitengebied. Denk aan verbetering van de leefbaarheid, vergroting van de natuurlijke diversiteit en ruimte voor nieuw recreatief toerisme.

Verbetering luchtkwaliteit

Zoals algemeen bekend heeft Nederweert een groot probleem met fijnstof. Bomen zijn een belangrijke natuurlijke filter voor fijnstof en andere schadelijke stoffen in de lucht. Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen is gebleken dat het aanplanten van meer bomen kan leiden tot een reductie van 20% van de fijnstofwaarden. Het aanplanten van nieuwe bosgebieden is dus een belangrijk middel om de luchtkwaliteit in Nederweert te verbeteren.

Natuurbeheer

Met het aanleggen van nieuwe bos- en natuurgebieden kunnen de bestaande natuurgebieden (zoals Weerterbos, Groote Peel en Houtsberg) met elkaar worden verbonden. Dit hoeft niet perse op grote schaal, ook smalle corridors hebben al een heel gunstig effect op de diversiteit. Door natuurgebieden beter met elkaar te verbinden worden de leefgebieden van dieren vergroot. Dit voorkomt inteelt en maakt het vinden van voedsel gemakkelijker.

Recreatie

Nederweert ligt in een groene regio. Door dit verder te versterken ontstaan er nog meer mogelijkheden voor recreatie. Nederweert kan zich daarmee profileren als een gemeente waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen en recreëren in de natuur. Dit schept ook mogelijkheden voor nieuwe recreatieve bedrijvigheid in het buitengebied.

D66 Nederweert ziet veel voordelen voor gezondheid en welzijn die voort zullen komen uit de uitbreiding van onze lokale natuurgebieden. Daarom roepen we de gemeente op om aan te haken bij het landelijke plan van Staatsbosbeheer en de bos- en houtsector. Gemeenteraad: Grijp deze kans met twee handen beet!