Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 31 januari 2017

D66 Nederweert is tegen de randweg

Na lang wikken en wegen heeft D66 Nederweert besloten om de provinciale fractie van D66 te verzoeken om tegen verdere uitwerking van de nieuwe randweg te stemmen. Hoewel D66 Nederweert ook voordelen ziet aan de aanleg van een randweg, zorgt de huidige planvorming voor zoveel nadelen, dat zij zich afvraagt of we niet het probleem aan het verplaatsen en verergeren zijn. Het afsluiten van de verbinding Bredeweg-Boeket, gebrek aan geluidswerende maatregelen en de verwachtte toename van de verkeersonveiligheid op de invalswegen naar het dorp hebben uiteindelijk de doorslag gegeven.

 

Wat dan wel?

D66 Nederweert wilt nu dus geen randweg, maar wat moet er dan wel gebeuren? Hoewel uit de gehouden raadpleging bleek dat een meerderheid van de mensen de kruising bij Burg 15 niet gevaarlijk vindt, is er een redelijke groep die de kruising als gevaarlijk ervaart. Dit is een niet te negeren signaal. Mede gezien dit signaal en de verschillende ongelukken van de laatste jaren roept D66 Nederweert zowel de provincie als de gemeente op om de veiligheid van dit kruispunt zo snel mogelijk te verbeteren. Dit kan met een gedeelte van de 20 miljoen die gereserveerd waren voor de randweg.

 

Ook pleit D66 Nederweert voor een nieuwe veilige fietsverbinding van Nederweert naar de binnenstad van Weert, met ongelijkvloerse kruisingen met de Randweg en de Ringbaan. Dagelijks fietsen er duizenden mensen, vooral scholieren, op en neer tussen Nederweert en Weert. Voor D66 zijn veilige en goede fietsverbindingen enorm belangrijk. Het realiseren van goede fietsverbindingen sluit ook prima aan bij het provinciale coalitieakkoord om snelfietspaden aan te leggen.

 

D66 Nederweert roept haar partijgenoten in Provinciale Staten, maar ook andere partijen op, om volgende week tegen de verdere uitwerking van de randweg te stemmen. En om een deel van het vrijgekomen geld te besteden aan verbetering van de verkeersveiligheid bij Brug 15 en de aanleg van een nieuwe veilige fietsverbinding naar Weert.

 

Raadpleging burgers

Voorafgaand aan dit besluit heeft D66 Nederweert een raadpleging gehouden onder de inwoners van Nederweert. Voor D66 Nederweert is het namelijk van belang om te weten hoe de burgers in Nederweert over een groot en belangrijk project denken, voordat een besluit wordt genomen. De aanleg van een randweg zou de komende tientallen jaren een grote invloed hebben op de verkeersstructuur en het aanblik van Nederweert. D66 Nederweert is de burgers die de moeite hebben genomen om de raadpleging in te vullen enorm dankbaar. Wij nemen de mening van de inwoners zeer serieus, en hopen dat betrokken burgers ons ook bij andere onderwerpen van waardevolle input voorzien.

 

Omdat de gemeenteraad weigerde om aan de oproep van D66 Nederweert voor Om die reden is de raad gevraagd om een referendum onder de burgers te houden. De raad heeft deze vraag niet overgenomen en daarom heeft de gemeente geen referendum georganiseerd. Omdat wij wel geïnteresseerd zijn in de mening van de burger, hebben we via het Weekblaadje van Nederweert en de website van D’66 een raadpleging georganiseerd. Iets meer dan 400 inwoners hebben hun mening gegeven.

 

Doe mee

Zoals hierboven al gezegd, hecht D66 Nederweert enorm aan de mening van de inwoners van de gemeente. Daarom is zij altijd op zoek naar mensen die input willen geven. Maak je je zorgen over bepaalde ontwikkelingen? Zie je kansen liggen voor Nederweert die nu niet gegrepen worden? Wil jij samen met ons van Nederweert een nog mooiere gemeente maken? Doe dan mee en mail naar info@d66nederweert.nl.