Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 januari 2017

Raadpleging randweg van start

D66 Nederweert houdt een raadpleging onder de inwoners van de gemeente Nederweert over de aanleg van de randweg. Een onderwerp dat al jaren voor discussie zorgt in Nederweert. Elk huishouden krijgt bij het Weekblad van Nederweert van deze week een flyer met daarop een unieke stemcode om haar stem uit te brengen via deze website.

Voor een onderwerp dat de leefbaarheid, de ruimtelijke ordening en de portemonnee raakt van alle inwoners, hadden de huidige politici bij de besluitvorming gek genoeg vooral oog voor de eigen mening. Niet voor die van een ander, of van de inwoners. De voorstanders van een randweg bleven voorstander, de tegenstanders bleven tegenstander, zonder goed naar elkaar te luisteren. Argumenten waren blijkbaar niet zo belangrijk, fractiediscipline des te meer. Terwijl er omgerekend €300 per inwoner aan de randweg wordt uitgeven door de gemeente Nederweert. Dit bedrag verdubbelt zelfs als ook de ontwikkeling van de kanaalzone erbij wordt betrokken, zoals de gemeenteraad van plan is. Wij zijn op voorhand geen voor- of tegenstander van een randweg. Wij zijn wel voorstander van goede informatie aan de inwoners. Zeker bij een belangrijk besluit als dit. Idealiter worden de inwoners op de een of andere manier bij een dergelijk groot project betrokken, zodat de wensen van de inwoners ook geborgd zijn in het proces. Doel moet zijn om een zo breed als mogelijk gedragen besluit te nemen, in de wetenschap dat de politiek het nooit 100% goed voor iedereen kan doen.

Toen er eindelijk een voorkeurstracé bekend werd gemaakt, leken veel Nederweertenaren hier niet blij mee te zijn. Diverse actiegroepen roerden zich. Wij vragen ons af of dit een minderheid is, bijvoorbeeld inwoners die last hebben van het ‘not in my backyard’ syndroom? Of wordt het ongenoegen breder gedragen en wil een ruime meerderheid geen randweg? Wij weten het niet, en de gemeenteraad waarschijnlijk ook niet. Daarom vroegen we bij een inspraakgelegenheid om een referendum onder alle inwoners, om zo duidelijkheid over de omvang van het ongenoegen te krijgen. Helaas werd dit verzoek weggewuifd door de gemeenteraad. D66 werd niet serieus genomen, de mening van de aanwezige inwoners evenmin. Vandaar dat we nu zelf de mening van de inwoners peilen. Hiertoe wordt een raadpleging onder alle huishoudens van de gemeente Nederweert gehouden. Door een beperkt aantal simpele vragen met “voor” of “tegen” te beantwoorden, kunt u uw mening geven over dit belangrijke onderwerp. Deze raadpleging wordt in een beveiligde internetomgeving gehouden. Ieder huishouden ontvangt hiertoe bij de uitgave van het Weekblad van Nederweert deze week een unieke inlogcode. Op deze wijze wordt een zo objectief mogelijke gelegenheid aan de inwoners gegeven om hun mening te geven, onder waarborging van de privacy.

De vraag die opkomt: “Heeft dit zin?”. De gemeenteraad van Nederweert heeft toch al een besluit genomen? Het antwoord is simpel. De provincie Limburg is pas in februari aan zet. Zonder haar financiële bijdrage gaat het project niet door. De randweg kost namelijk meer dan de 5 miljoen euro die de gemeenteraad van Nederweert ter beschikking stelt. Of u nu voor of tegen de randweg bent: uw mening telt en kan het verschil maken. De uitslag van de raadpleging wordt namelijk aan de provincie aangeboden.

Doe mee. Uw mening telt!