Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 26 januari 2017

Uitslag D66 raadpleging randweg

De raadpleging over de randweg die op initiatief van D66 Nederweert is gehouden, is afgerond. De stemmen zijn geteld! Ruim 400 Nederweerternaren hebben hun stem uitgebracht. Van de respondenten 1) is driekwart tegen de randweg, 2) ziet twee derde een verbetering in een rotonde bij Boeket, 3) ervaart een derde de huidige situatie bij brug 15 als gevaarlijk en 4) voelt ruim 60% zich onvoldoende betrokken bij de besluitvorming.

 

In totaal hebben 407 huishoudens de website bezocht en hun stem kenbaar gemaakt. Hieronder volgt per stelling de uitslag, te beginnen met de belangrijkste stelling.

  1. Ik ben voor of tegen de randweg volgens het huidige voorstel van de gemeente.

Aantal uitgebrachte stemmen : 407

Voor      :  91 (22%)

Tegen   :308 (76%)

Blanco  :    8 (2%)

  1. Een rotonde bij Boeket/Bredeweg zou een verbetering zijn van het huidige voorstel van de gemeente.

Aantal uitgebrachte stemmen: 393

Voor      : 260 (66%)

Tegen   : 95 (24%)

Blanco  :  38 (10%)

  1. Ik ervaar de kruising bij Brug 15 als gevaarlijk, hier moet iets aan gedaan worden ongeacht de komst van de randweg.

Aantal uitgebrachte stemmen: 393

Voor      :130 (33%)

Tegen   :215 (55%)

Blanco  :   48 (12%)

  1. Ik voel mij als burger voldoende betrokken bij de besluitvorming.

Aantal uitgebrachte stemmen: 393

Voor      :  103 (26%)

Tegen   :  246 (63%)

Blanco  :   44 (11%)

 

Leo Roos: “De uitslagen zeggen iets zegt over de sentimenten onder de Nederweerter bevolking. Uiteraard is dit niet dé mening van alle inwoners. De enige manier om alle inwoners te bereiken, was via een gemeentelijk referendum. Ondanks een oproep van D66 Nederweert hiertoe tijdens de raadsvergadering van juli 2016, werd dit echter geweigerd door de gemeenteraad. Niet gek dan ook dat ruim 60% aangeeft zich onvoldoende gehoord te voelen. Directe inspraak van burgers is voor D66 een belangrijk thema, en graag dank ik iedereen die de moeite heeft genomen om via de raadpleging hun stem te laten horen. Wij nemen de uitslag van de raadpleging serieus en bespreken de uitslag met de D66-fractie in Provinciale Staten. De voltallige Provinciale Staten zal in februari gaan besluiten of het project om te komen tot een randweg, wordt voortgezet. De uitslag zal daarom ook aangeboden worden aan alle andere fracties in Provinciale Staten.”

Sluit je aan bij D66 Nederweert!

D66 Nederweert blijft aandacht vragen voor belangrijke thema’s die de Nederweerter bevolking raken, en gaat daarom ook meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Heeft u ook hart voor meer democratische besluitvorming in de Nederweerter politiek, voor minder fijnstof, meer duurzame energie, een prettige woonomgeving en kansen voor iedereen? Wordt dan lid!