Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 september 2018

Raadpraat (1)

Het is belangrijk om alle Nederweertenaren op de hoogte te houden van de besluitvorming in de gemeenteraad. Daarom zorgen wij, na iedere raadsvergadering, voor een terugkoppeling van wat wij hebben ingebracht in de raadsvergadering. Deze eerste keer blikken we terug op de raadsvergadering van 4 september 2018.

Leisure kwadrant

Een van de agendapunten was het verder ontwikkelen van het leisure kwadrant aan de Randweg West. Als D66 Nederweert vinden we het mooi om te zien dat daar wordt geïnvesteerd. We zien niet alleen kansen voor Nederweert, maar voor de gehele regio. De mogelijke komst van een Kentucky Fried Chicken (KFC) kan op onze goedkeuring rekenen en we zijn dan ook benieuwd welke verdere leisure in dit gebied gaat komen. We denken dat de verschillende bedrijven elkaar versterken en er ook een goede wisselwerking mogelijk is met Sportpark De Bengele als de plannen voor herinrichting worden doorgevoerd. Een hotel vinden wij een essentieel onderdeel van dit leisuregebied. Wat ons betreft gaat de schop zo snel mogelijk in de grond om met de aanleg te starten. We hebben het college opgeroepen om bij de uitvoering goed rekening te houden met een veilige verkeerssituatie.

Meedoenregeling

We vinden het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen in de samenleving. Daarom hebben we ingestemd met de meedoenregeling om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het meedoen met sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten. We hebben wethouder Cuijpers daarbij wel verzocht om te zorgen dat het geld ook goed besteed wordt en dat er aandacht is voor eventueel misbruik van deze regeling.

Overig

Daarnaast hebben we ingestemd met de nieuwe woningbouw op Hoebenakker. Hierbij hebben we opgeroepen om vooral aandacht te besteden aan het duurzaam bouwen en het plaatsen van starterswoningen. Ook is er een gezamenlijke motie van alle vijf de partijen aangenomen waarin we aandacht hebben gevraagd voor een veilige fietsroute naar De Groote Peel. Naast bovenstaande punten hebben we ingestemd met de restauratie van de lambertustoren en hebben we enkele overbodige regels afgeschaft. Zo is stoepkrijten nu weer toegestaan in de gemeente Nederweert!

Heb je goede ideeën over wat de gemeente moet besluiten? Wil je aandacht vragen voor bepaalde problemen? Of wil je gewoon een keer meedenken? Neem dan contact met ons op.