Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 15 oktober 2018

Raadpraat – Betaalbare Starterswoningen

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Net als tijdens de vorige Raadpraat blikken we ook dit keer samen met u terug op de gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 9 oktober 2018.  Aan het begin van de raadsvergadering werd er door het Comité Herstel Lambertustoren een cheque overhandigd van €51.000,- voor de restauratie van de toren. Wij willen het comité en alle donateurs daarvoor hartelijk bedanken. Tijdens de vergadering zijn meerdere onderwerpen besproken. Wij lichten er graag drie voor u uit.

Woningaanbod voor starters

Als D66 Nederweert vinden we het belangrijk dat er voldoende woningaanbod is voor starters en er goede bijbehorende financieringsmogelijkheden in de gemeente zijn. We merken in onze omgeving dat jongeren uit Nederweert vertrekken omdat ze geen geschikte woning of bijbehorende financiering kunnen vinden in de gemeente Nederweert. Dit zorgt ervoor dat een deel van de jeugd noodgedwongen vertrekt naar buurgemeenten. Graag zouden wij de woningmarkt in Nederweert toegankelijker en aantrekkelijker willen maken voor deze doelgroep. 

Omdat dit een belangrijk thema is, hebben we hierover een motie ingediend. Een motie is een middel om namens een partij een voorstel in een raadsvergadering voor te leggen aan de rest van de raad. Met deze motie roepen wij het college op om te onderzoeken hoe er meer starterswoningen op de markt kunnen komen. Daarnaast dragen we het college op om te onderzoeken of de voorwaarden voor startersleningen versoepeld kunnen worden, zodat we meer starters kunnen helpen bij het aanschaffen van hun eerste woning. Deze motie is unaniem aangenomen.

Nieuwe manier van afvalinzameling 

Wij als D66 Nederweert zijn een enorme voorstander om te streven naar een afvalloos Nederweert. Op 31 december 2019 loopt het huidige contract voor de inzameling van huishoudelijk gft- en restafval in de gemeente af. Deze raadsvergadering werd gesproken over de kaders van het vernieuwde afvalbeleid. Wij vinden het voorgelegde stuk over hoe nu verder nog erg abstract en weinig toegespitst op onze gemeente. Afvalscheiding is alleen mogelijk als bekend is wat de wensen en behoeften van de inwoners zijn, maar ook wat zij als belemmeringen ervaren. We zien bijvoorbeeld dat op sommige inzamelpunten het plastic uit sommige bakken puilt, terwijl andere bakken nagenoeg leeg zijn. Hoe komt dit? Wat vindt u fijn aan de afvalinzameling? Waar loopt u tegenaan om beter uw afval te scheiden? Dit kunnen we alleen maar te weten komen door met u en andere inwoners het gesprek aan te gaan. En pas als we dat weten kunnen er echt keuzes gemaakt worden over hoe de afvalinzameling er in onze gemeente uit moet zien.

Daarom hebben wij ons dan ook ingezet om te zorgen dat u bij het afvalbeleid betrokken wordt. Het ontbreken van de input van burgers in dit proces hebben we afgelopen juni al geconstateerd, daar hebben we nu nadrukkelijk weer aandacht aan besteed. Op onze oproep heeft wethouder Voss toegezegd in het vervolgtraject, richting de echte keuzes, uitgebreid met inwoners het gesprek aan te gaan. Hierbij worden ook organisaties betrokken, zoals onder andere scholen.

Beschermd wonen en opvang 

Tijdens deze vergadering hebben we enkele vragen omtrent het wijzigen van de Nederweerter Wmo-verordening (Wet maatschappelijke ondersteuning) gesteld. Het ging hier om een besluit dat genomen moest worden over het beschermd wonen en opvang, wat eigenlijk voor 1 januari 2018 genomen had moeten worden. Beschermd wonen is een regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Hiervoor kom je in aanmerking wanneer hulp aan huis niet meer voldoende is. Voor deze mensen wordt een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding verzorgd. Als fractie vinden we dit een belangrijk onderwerp en hebben we onder andere de vraag gesteld wat de reden is van deze vertraging en nog belangrijker, of deze vertraging consequenties heeft gehad voor de gebruikers van deze regeling. De oorzaak van de vertraging bleek te liggen bij de gemeente Venlo, die verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze regeling. Gelukkig bleek de vertraging verder geen nadelige gevolgen te hebben gehad.

Heb je goede ideeën over wat de gemeente moet besluiten? Wil je aandacht vragen voor bepaalde problemen? Of wil je gewoon een keer meedenken? Neem dan contact met ons op.