Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 23 november 2018

Raadpraat – Beweging in het Centrum(plan)

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Net als tijdens de vorige Raadpraat blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 20 november 2018.

Centrumplan – locatie Wijen

De eerste plannen voor herontwikkeling van de locatie Wijen (de oude sporthal aan de Burg. Hobusstraat) dateren al van 2001. Uiteindelijk zijn de plannen sinds 2012 steeds concreter geworden. In maart 2014 heeft de gemeenteraad de eerste besluiten hierover genomen. Het CDA, de VVD én de PvdA waren toen voor deze ontwikkeling, inclusief de hoogte van het pand. Sindsdien is er veelvuldig over de plannen gesproken en zijn er verdere besluiten genomen en contracten getekend.

Door die besluiten en contracten zitten we op een rijdende trein. Die trein is langzaam gestart, maar heeft wel al een redelijk aantal stations gepasseerd. Het eindstation is in zicht. De trein kan maar één kant op en de noodrem lijkt lang geleden al afgebroken te zijn. Dit gebeurde allemaal terwijl de machinist lag te slapen. De besluitvorming is al zover dat de spreekwoordelijke trein alleen kan doorrijden naar het eindstation of kan ontsporen met waarschijnlijk flinke financiële schade voor de gemeente tot gevolg (miljoenen).

We hebben vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de bouwhoogte, verkeersveiligheid en ruimte voor andere ondernemers. Hierop gaf onze wethouder, Peter Koolen, aan dat er helaas niets meer aan te passen is aan de bouwhoogte van vijf etages (22 meter). Hij heeft nog een uiterste inspanning daarvoor geleverd. Het verlagen van de bouwhoogte was simpelweg onbespreekbaar voor de ontwikkelaar, die het zag als weer opnieuw starten met het plan. De verkeersveiligheid is meegenomen in het project en dit heeft blijvende aandacht.

Gelukkig ziet het college nog mogelijkheden voor andere ondernemers om te investeren en uit te breiden. Dat is voor ons een zeer belangrijk punt. We horen dat veel ondernemers wachten tot er duidelijkheid is over de ontwikkeling op locatie Wijen. We hopen dus dat er snel duidelijkheid komt over dit plan, zodat we met alle ondernemers en betrokkenen in het centrum aan de slag kunnen. Samen aan de slag om het centrum te versterken. Omdat de Jan Linders gaat verhuizen, moeten we hierbij ook aandacht hebben voor het levendig houden van de Lambertushof.

Ontwikkelingen in het buitengebied

Er stonden diverse voorstellen op de agenda over ontwikkelingen in het buitengebied. Een agrarisch bedrijf aan de Kruisvennendijk wil overstappen van koeien naar kalfjes. Onderdeel van dit plan is om het bedrijf te verduurzamen en vergroenen, onder andere met extra bomen en planten op het terrein en zonnepanelen op het dak van de stal. Dit voorstel hebben wij gesteund.

Op Strateris werd voorgesteld om een voormalig pluimveebedrijf te vervangen door een grondverzetbedrijf. Het verkeer moet voortaan echter aan de achterkant via de Bloemerstraat rijden. Deze uitrit zorgt voor overlast bij omwonenden. Ook zetten we vraagtekens bij de verkeersveiligheid. Het bedrijf ligt ook erg dicht op de kern en nieuwbouwwijk Hoebenakker. Met eventuele verdere groei van het bedrijf of de woonkern is dit met het oog op de toekomst een slechte locatie. Wethouder Voss (Nederweert Anders) gaf echter aan niet met het bedrijf naar alternatieve locaties te hebben gekeken. Gezien onze opmerkingen bij het voorstel konden wij niet instemmen, net als het JAN. Een meerderheid van CDA, Nederweert Anders en VVD steunde helaas het voorstel.

Leveroysedijk

De Leveroysedijk is een belangrijke fietsroute voor scholieren richting St. Ursula in Heythuysen en voor recreatief fietsen. Het is ook een drukke weg voor tractoren. De wortels van een aantal bomen drukken de weg omhoog. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

De kap van alle 190 bomen aan de Leveroysedijk heeft voor ophef gezorgd. De voorgestelde kap van alle bomen vinden ook wij zonde. Daarom hebben we het college opgeroepen om te kijken of een deel van de bomen toch kunnen worden behouden. En om te zorgen dat voor bomen die toch gekapt moeten worden voldoende compensatie komt. We willen niet inleveren op onze prachtige natuur. Wethouder Koolen heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan, zodat een deel van de bomen behouden kan blijven.

We hebben het college opgeroepen om veel aandacht te hebben voor de verkeersveiligheid. Hierbij hebben we als voorstellen meegegeven om de snelheid te verlagen naar 60 km/u, te zorgen voor fietsstroken en het nemen van verdere verkeersremmende maatregelen. Scholieren moeten namelijk veilig naar school kunnen fietsen!

Doe mee

Natuurlijk zijn er ook andere onderwerpen besproken. Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert