Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 23 december 2018

Raadpraat – Hondenbelasting fors omlaag!

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering.

Deze keer de vergadering van dinsdag 18 december 2018.

OZB-tarief en hondenbelasting omlaag

Tijdens de raadsvergadering hebben we de belastingtarieven voor 2019 vastgesteld. De belangrijkste belasting van de gemeente is de onroerendezaakbelasting (OZB). Deze belasting moet betaald worden voor het bezit of gebruik van onroerende zaken. Onroerende zaken is een verzamelwoord voor o.a. woningen, bedrijfspanden en bouwgrond. De tarieven voor de OZB-belasting hebben we verlaagd. Bedrijven en maatschappelijke organisaties betalen daardoor komend jaar minder OZB-belasting dan dit jaar. Bij woningen is er helaas sprake van een iets andere situatie. De OZB-belasting wordt gebaseerd op de waarde van het gebouw. De woningen in onze gemeente zijn afgelopen jaar 5,5% meer waard geworden, daardoor stijgt het bedrag dat betaald moet worden ook met 5,5%. De daling van het belastingtarief en de verhoging van de huizenprijs vallen tegen elkaar weg. Hierdoor blijft het netto-bedrag dat voor woningen aan OZB-belasting betaald moet worden toch ongeveer gelijk. Ondanks dat u het onder de streep nauwelijks merkt, is het toch goed dat het belastingtarief is gedaald. Als we het tarief niet hadden verlaagd,  was de belasting namelijk wél een stuk duurder uitgevallen.

De hondenbelasting wordt komend jaar gehalveerd. Waar andere gemeenten in Limburg massaal de hondenbelasting verhogen, kiezen wij er bewust voor om de hondenbelasting te verlagen. Hondenbelasting mag namelijk geen melkkoe zijn. Het is onterecht als hondenbezitters extra belasting betalen om dit te gebruiken voor bijvoorbeeld sociale voorzieningen of onze nieuwe brandweerkazerne. De opbrengsten uit de hondenbelasting moeten volgens ons gebruikt worden voor voorzieningen voor honden. Hierbij hebben we het over speelveldjes, prullenbakken voor hondenpoep en de controles die gedaan worden. We hebben wethouder Cuijpers (JAN) opgeroepen om inzichtelijk te maken wat er met dit geld gedaan wordt. Wat ons betreft wordt het geld vooral gebruikt voor de aanleg van extra speelveldjes in nieuwbouwwijken en de kleine kernen. We horen graag van u aan welke voorzieningen voor honden nog meer behoefte is.

Nieuwe brandweerkazerne

Komend jaar wordt eindelijk gestart met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne aan de Smisserstraat. Door een ontsluiting op de rotonde bij de Leveroysebrug is de brandweer sneller ter plaatse. De brandweer (via de Veiligheidsregio) investeert zelf al in duurzaamheidsmaatregelen van de nieuwe kazerne. Denk hierbij aan gasloos bouwen en de aanleg van zonnepanelen op het dak. Omdat de brandweerkazerne op een prominente plek komt te liggen en het werk van de brandweer ook gezien mag worden, werd voorgesteld om de uitstraling van het pand te verbeteren. Er werd een kleine bijdrage gevraagd aan de gemeente. We gunnen de brandweermannen en -vrouwen een mooie kazerne. Toch waren wij kritisch op het voorstel. De schetsen die bij het voorstel zaten lieten namelijk nauwelijks verschil zien. Wij vroegen ons dus af waar het extra geld precies aan besteed wordt. Burgemeester Evers gaf een uitgebreide mondelinge toelichting op de verbeteringen die met dit geld gedaan worden, zoals het meer gebruik maken van glas en metaal zodat de brandweerauto’s in een soort etalage komen te staan. Na deze uitleg hebben wij volmondig ingestemd met het voorstel.

Op deze plek willen wij ook onze waardering tonen voor de inzet van alle brandweerlieden in de gemeente. Het afgelopen jaar was zwaar, mede door een kurkdroge zomer is de brandweer een recordaantal keer uitgerukt. We zijn hen enorm dankbaar voor de inzet, die veel op vrijwillige basis gedaan wordt. We hopen dat de nieuwe kazerne snel door hen in gebruik genomen kan worden.

Leveroysedijk

De vorige keer hebben we u al bijgepraat over de Leveroysedijk. Toen hebben we aangegeven dat het een belangrijke fietsroute is voor scholieren richting St. Ursula in Heythuysen en we verkeersveiligheid erg belangrijk vinden. Door het college van burgemeester en wethouders was besloten om vanwege die veiligheid alle 190 bomen langs de weg te kappen. Dit vonden wij erg rigoureus en ook zonde van de natuur en landschappelijke waarde. We zijn blij dat het college naar ons geluisterd heeft en een oplossing heeft gevonden waarbij er 85 bomen worden gered, er meer natuurcompensatie komt voor de bomen die toch gekapt moeten worden én de verkeersveiligheid wordt verbeterd. 

Doe mee

Natuurlijk zijn er ook andere onderwerpen besproken. Zo is de profielschets vastgesteld voor de nieuwe burgemeester die we gaan zoeken en is besloten om het verbod op nieuwe geitenstallen te verlengen vanwege de gezondheidsrisico’s. 

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Wij wensen u een goede jaarwisseling en een gelukkig en gezond 2019 toe. Ook in het nieuwe jaar houden wij u op de hoogte van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert