Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 februari 2019

Raadpraat – Na jaren mauwen eindelijk bouwen!

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 5 februari 2019. Het centrale thema van de vergadering was (ver)bouwen.

Hotel

Tijdens de raadsvergadering is het bestemmingsplan vastgesteld voor de bouw van een hotel en andere leisure-functies (o.a. een KFC) tussen Randweg-West en A2 op de voormalige carpoolplaats. In een bestemmingsplan staat vastgelegd wat op deze locatie wel en niet gebouwd mag worden. Na jaren van discussie en wachten gaat de bouw dit jaar eindelijk van start. Op onze vraag wanneer de bouw start, gaf burgemeester Evers aan dat volgens de huidige planning in september de eerste schop de grond in gaat. We hebben het college opgeroepen om te zorgen voor een goede en veilige verkeerssituatie, waarbij ook het verkeer richting McDonald’s en omgeving moet worden betrokken. Ook hebben we gewezen op de bijzondere ligging aan de entree van onze gemeente. We verwachten dat hier een mooi gebouw komt waar we als Nederweertenaren trots op kunnen zijn. We zijn dan ook tevreden dat het college de bouwplannen toetst op de uitstraling.

Haaze-Hoof

We vinden het belangrijk dat de kernen van Nederweert beschikken over een gemeenschapshuis en dat deze uiteraard in een fatsoenlijke staat dient te verkeren. Op het moment dat er wordt geïnvesteerd en verbouwd, moet dit in onze ogen ook gebeuren op een manier die ervoor zorgt dat het gemeenschapshuis er nog vele jaren mee vooruit kan. Investeren doe je namelijk niet voor 1 of 2 jaar, maar voor de lange termijn. Uit de stukken was niet op te maken hoe toekomstbestendig Haaze-Hoof zou zijn na deze investeringen. Wethouder Cuijpers (JAN) gaf aan dat Haaze-Hoof met deze investering zeker 10 tot 15 jaar vooruit kan. We waarderen het dat Haaze-Hoof de verbouwing in eigen beheer uit wil voeren en hiermee maar liefst €150.000,- denkt te kunnen besparen. Dit willen ze doen door de inzet van vrijwilligers. Dit bewonderen wij en juichen we ook van harte toe. Hierin hebben we ook alle vertrouwen. Dat de gemeenschap in Ospel beschikt over een sterke basis vrijwilligers is namelijk al vaker gebleken, vorig jaar nog met de actie “Same sterk vör oos kerk”.

Eynderhoof

Eynderhoof wil een Peelboerderij bouwen met een bijbehorend landschap en erfbeplanting, zoals 100 jaar geleden bij veel boerderijen gebruikelijk was. We vinden het mooi om te zien dat een dergelijk historisch gebouw herbouwd zal worden door de vrijwilligers van Eynderhoof. Om deze prachtige historische uitstraling te kunnen realiseren heeft Eynderhoof een extra stuk grond aangekocht waar de boerderij gebouwd gaat worden. We vinden het belangrijk dat ons cultuurhistorisch erfgoed behouden blijft voor de toekomst en kinderen kunnen zien hoe het leven in onze gemeente er vroeger uitzag. Wij hebben dus ook ingestemd met het voorstel en zijn erg benieuwd naar het resultaat. We gaan graag een keer kijken als het gebouw er staat.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering neem dan contact met ons op. Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers
Raadsleden D66 Nederweert