Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Leo Roos is 25 jaar actief

Tijdens een etentje met de fractie en steunfractie werd Leo Roos in het zonnetje gezet. Leo was vorige maand precies 25 jaar lid van de partij en al die tijd ook actief. Reden voor de fractie om hem in het zonnetje te zetten met een bosje bloemen. Hij was enorm verrast en vereerd met deze blijk van waardering.

Langdurige inzet

Leo heeft veel betekend voor de partij. In 1994 heeft hij geholpen met het opzetten van het toenmalige D66 Nederweert. Na vier jaar verhuisden een aantal leden naar elders en verdween D66 uit de raad. De partij leidde jarenlang een sluimerend bestaan in Nederweert. Leo heeft elke campagne gezorgd dat D66 evengoed zichtbaar bleef.

Hij is betrokken geweest bij het opstarten van D66 in Weert en heeft daar een aantal functies vervuld in het bestuur. Zo is hij voorzitter en penningmeester geweest. Toen een aantal leden in 2015 D66 Nederweert nieuw leven wilden inblazen verlegde Leo zijn aandacht weer naar zijn eigen Nederweert. Voor de derde keer hielp hij mee met het opzetten van een lokale afdeling en nog steeds is hij actief in de steunfractie. Leo zet zich niet alleen in op lokaal niveau, maar ook provinciaal vertegenwoordigt hij de Nederweerter belangen. Daarom heeft hij zich kandidaat gesteld voor Provinciale Staten bij de komende verkiezingen.

Veel vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk zit Leo in het bloed. Naast alle vrijwillige inzet voor D66 heeft hij ook veel gedaan voor het verenigingsleven van Nederweert en de regio. Hij is bestuurslid geweest van een aantal sportverenigingen. Sinds 2012 is hij voorzitter van de Stichting Nederweert Collecteert, die de gezamenlijke collecte voor de goede doelen verzorgt. Daarnaast was hij betrokken bij de oprichting van de Nederweerter energiecoöperatie Newecoop waar hij nu een bestuursfunctie vervult.

D66-familie

De familie Roos is een echte D66-familie in Nederweert. Leo’s vrouw Els is ook jaren enorm actief geweest voor de partij en ondersteunt nog af en toe op de achtergrond. Zoon Paul is sinds een aantal jaar ook lid en sinds vorig jaar onderdeel van de steunfractie.