Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 maart 2019

Raadpraat – Mantelzorg dicht bij huis

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 12 maart 2019.

Mantelzorgwoningen

Als D66 Nederweert hebben we al vaker aandacht gevraagd voor goede woningen voor alle doelgroepen. Mensen hebben een woning nodig die past bij de situatie waarin ze zitten. We zijn dan ook verheugd met het nieuwe beleid van het college rondom mantelzorgwoningen. Mantelzorg is heel waardevol en voor veel mensen hard nodig. Maar mantelzorg kan ook erg intensief zijn, zeker als er steeds op en neer gereisd moet worden. Sommige inwoners vragen daarom aan de gemeente toestemming om een tijdelijke woning te bouwen voor hun familielid in de eigen tuin, waarmee het verlenen van de mantelzorg makkelijker wordt. Tijdens de raadsvergadering hebben we nieuw beleid vastgesteld voor dit soort mantelzorgwoningen. Dit nieuwe beleid schept daarvoor de ruimte en maakt het aanvragen van een mantelzorgwoning makkelijker.

Onderhoud St. Gerardus-Majella-kerk

De St. Gerardus-Majella-kerk in Nederweert-Eind is een rijksmonument en een beeldbepalend gebouw voor het dorp. Het gebouw heeft ook een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeenschap van Eind. Het is belangrijk om dergelijk cultureel erfgoed in stand te houden. Het parochiebestuur gaat binnenkort groot onderhoud plegen aan het kerkgebouw. Hiervoor hebben ze subsidie gevraagd aan het rijk, de provincie en de gemeente. Wij konden instemmen met het verzoek om €18.660,- bij te dragen aan de totale kosten van €124.400,-.

Momenteel wordt steeds per aanvraag bekeken wat we als gemeente kunnen doen. Maatwerk is goed, maar het is ook belangrijk om goed beleid te hebben rondom het in stand houden van onze monumentale gebouwen. Het beleid rondom het ‘buitengewoon herstel van kerken’ is sinds 1995 niet meer gewijzigd. We hebben het college opgeroepen om dit beleid te evalueren. Wethouder Voss heeft toegezegd hiermee aan de slag te gaan en de uitkomsten te delen met de gemeenteraad.

Openbare sportvoorzieningen

We krijgen regelmatig signalen dat er behoefte is aan openbare sportvoorzieningen in de gemeente. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de aanleg van pannaveldjes en basketbalvelden. We vinden het belangrijk dat onze inwoners sporten en bewegen. Dit kan goed in de openbare ruimte. Daarnaast willen we jongeren ook stimuleren om meer naar buiten te gaan. Als er dan vanuit de jongeren ook vragen komen voor deze voorzieningen gaan we daar graag mee aan de slag.

Ook wordt er regelmatig gevraagd om beweegroutes voor senioren aan te leggen in de kerkdorpen, waarbij de succesvolle beweegtuin bij St. Joseph als voorbeeld wordt genoemd. De vraag om goede voorzieningen om in de openbare ruimte te sporten en bewegen komt dus van zowel jong als oud. Als D66 Nederweert gaan we daar graag mee aan de slag. Daarom hebben we een motie ingediend bij de raadsvergadering met de oproep om deze voorzieningen aan te leggen. Helaas gaven de andere partijen aan niet bereid te zijn om er op dit moment geld voor te reserveren.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd met ons voorstel aan de slag te gaan en hier op een later moment bij de gemeenteraad op terug te komen. Burgemeester Evers gaf daarbij aan dat voor goede voorstellen altijd geld beschikbaar is. Dat vinden wij mooi om te horen. Als u ook behoefte heeft aan openbare sport- en beweegvoorzieningen in uw buurt of dorp, laat het ons dan weten. Graag komen wij met u in contact, zodat we samen kunnen kijken wat er mogelijk is.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

 

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert