Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 juni 2019

Raadpraat – Nu doorpakken met Bengele Beweegt!

De raadsvergadering van 25 juni 2019 stond in het teken van de Kadernota 2020. De kadernota is hét moment voor alle partijen om aan te geven waar het volgende jaar nadruk op moet liggen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering.

Inzet op gezondheid en sport

De kadernota had als titel meegekregen “Voor een gezonde, leefbare en betrokken samenleving.” Een gezonde samenleving, dat is een samenleving waarin mensen bezig zijn met hun gezondheid. En volgens ons dus ook met sporten en bewegen. Beginnend bij de allerjongsten, tot en met de alleroudsten van onze samenleving. Sport en bewegen is een cruciaal onderdeel van gezond oud worden. Wat betreft de inzet voor de allerjongsten hebben we het college gecomplimenteerd met de uitbreiding van de samenwerking met het Jeugdsportfonds, zodat alle kinderen kunnen sporten in Nederweert en ieder kind een zwemdiploma kan halen.

Sport- en recreatiezone De Bengele en De Uijtwijck

Als we praten over sport en bewegen, kijken we nadrukkelijk ook naar de ontwikkelingen rond Sportpark De Bengele. Op en rond het sportpark wordt al enige tijd samengewerkt door de sportverenigingen, stichting De Uijtwijck en basisschool De Bongerd binnen Bengele Beweegt. Samen werken zij aan een integraal plan voor dit gebied. Een plan dat een enorme impuls betekent voor het gebied. Een plan dat Nederweert als sportieve gemeente op de kaart zet. Een plan dat wij, als D66 Nederweert, graag ondersteunen.

In de visie van De Bengele Beweegt zijn een aantal uitgangspunten opgenomen. Het gaat om het realiseren van een centrale plek met sportfaciliteiten. De buitensportvelden om deze centrale plek heen leggen. De fietsroute richting Weert over het sportpark laten lopen i.p.v. langs de uitritten aan de Randweg West. Een herkenbare entree aan de Randweg West om daar het autoverkeer binnen laten komen. Verbinding maken met de leisure-ontwikkelingen zoals het hotel en inzetten op een sportieve eyecatcher. Het aanleggen van park De Uijtwijck tussen Florastraat en Randweg West en het investeren in De Bongerd en hen volwaardig bij het gebied betrekken.

We vinden het enorm belangrijk dat de gemeenteraad duidelijkheid geeft over deze uitgangspunten voor er een compleet uitgewerkt plan naar de raad komt. Dan weten de initiatiefnemers van Bengele Beweegt ook wat ze van ons kunnen verwachten. Daarom hebben we een voorstel ingediend om de uitgangspunten te onderschrijven, het college te vragen om nog dit jaar een uitgewerkt plan (of meerdere varianten) aan de raad voor te leggen én om in de begroting voor 2020 geld te reserveren voor de uitvoer van deze plannen. We waren blij verrast dat de voltallige raad ons voorstel ondersteunde, inclusief de oproep om de benodigde financiële middelen te reserveren in de begroting. Bij een gezonde, leefbare en betrokken samenleving hoort tenslotte een flinke investering en opwaardering van dit sportpark. We kijken uit naar de definitieve plannen en hopen dat de andere partijen dan ook écht bereikbaar zijn om er genoeg geld voor uit te trekken.

Openbare sportvoorzieningen

Naast investeren in De Bengele vinden wij het belangrijk om overal in de gemeente te stimuleren dat mensen sporten en bewegen. We krijgen regelmatig signalen binnen dat hier behoefte aan is. Er wordt gevraagd om beweegroutes voor senioren, bijvoorbeeld in Ospel. Maar ook oudere jeugd vraagt om sportveldjes (zoals pannaveldjes en basketbalveldjes). In maart hebben we hiervoor al een voorstel ingediend. Hierop werd toen door alle partijen aangegeven dat ze er op dat moment geen geld voor wilden reserveren. Het college heeft toen toegezegd ermee aan de slag te gaan. We zagen echter geen geld hiervoor gereserveerd in de kadernota. Daarom hebben we een voorstel ingediend om vanaf volgend jaar jaarlijks voor €20.000,- te investeren in openbare sportvoorzieningen. Ook dit voorstel is aangenomen.

Andere onderwerpen

Tijdens de kadernota komen heel veel onderwerpen aan bod. Wij hebben bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor het centrum, de ontwikkelingen op Staat en nieuwe huisvesting voor de scouting. We hebben afgedwongen dat de balies ‘s avonds meer open zijn en paspoorten, ID-kaarten en rijbewijs ook thuisbezorgd gaan worden. Daarnaast is ons voorstel om op een aantal plekken openbare watertappunten te plaatsen aangenomen. Hiermee stimuleren we mensen om water te drinken, zeker met een hittegolf is dat cruciaal. Het is een duurzaam alternatief voor nieuwe flesjes bronwater en ook teken van gastvrijheid dat mensen tijdens een recreatieve fiets- of wandeltocht een flesje kunnen bijvullen.

Denk mee

Mocht u vragen hebben over onze inbreng bij deze of de andere onderwerpen van afgelopen raadsvergadering stuur ons dan een mail. Dit kan naar martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl. 

Ook goede ideeën, andere vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert