Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 september 2019

Raadpraat – Nieuwe burgemeester

Afgelopen raadsvergadering zijn er weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer op de vergadering van dinsdag 3 september 2019.

Nieuwe burgemeester

De raadsvergadering was de eerste vergadering van burgemeester Birgit Op de Laak. We zijn onder de indruk van de wijze waarop zij haar eerste raadsvergadering voorzat. Ze bleef rustig en kalm. Ze liet iedereen goed aan het woord, maar bewaakte ook de vergaderorde en gaf het aan als raadsleden te lang bij hetzelfde punt bleven hangen. Ze zit de vergadering op een erg plezierige en frisse manier voor.

U bent natuurlijk ook van harte welkom om zelf een keer te komen kijken en luisteren om zelf een oordeel te vellen hoe ze het doet. De raadsvergaderingen zijn openbaar. U hoeft dan niet de hele vergadering te blijven zitten. Eerder vertrekken of later binnenkomen mag altijd. Belangstelling vanuit inwoners en ondernemers in de raadsvergaderingen en wat we verder doen wordt gewaardeerd. Het is altijd leuk om een goed gevulde publieke tribune te zien en na afloop te horen hoe de vergadering ervaren werd.

Vragen over NTC’72 en Bengele Beweegt

De raadsvergadering begint iedere keer met een vragenuur, al duurt het meestal korter dan een uur. Tijdens het vragenuur kunnen raadsleden vragen stellen aan de burgemeester en de wethouders over actuele zaken of vragen hoe het staat met bepaalde projecten. Wij hebben in het vragenuur vragen gesteld over NTC’72. We hebben in de zomer namelijk gehoord dat de tennisbanen op korte termijn aan vervanging toe zijn. De gemeente is eigenaar van de banen en moet dus zorgen dat de banen gebruikt kunnen worden en ook goedgekeurd zijn voor competitiewedstrijden.

We hebben wethouder Koolen gevraagd of hij hiermee bekend was. Verder hebben we gevraagd naar de relatie met Bengele Beweegt en of het haalbaar is om de banen op tijd te vervangen. In november nemen we als gemeenteraad een besluit over de toekomst van het gehele sportpark De Bengele. Het is zonde als we nu besluiten nemen die we straks deels moeten terugdraaien. We willen zuinig met ons gemeenschapsgeld om gaan. Aan de andere kant moeten de banen wel goed zijn om op te tennissen.

Wethouder Koolen gaf aan hierover al met de tennisclub in gesprek te zijn en te zoeken naar een goede oplossing. Volgens hem kan er gewoon getennist blijven worden op goedgekeurde banen. Hij ziet ook genoeg mogelijkheden om dit te combineren met het proces over de toekomst van het sportpark. Daarmee zijn onze zorgen voor nu weggenomen. We blijven het proces rondom De Bengele Beweegt nauw volgen en kijken uit naar de toekomstplannen die eind oktober worden gepresenteerd.

Zonneweides

In juli hebben we in de raadsvergadering gesproken over twee voorstellen om zonneweides in onze gemeente. Een voorstel voor een zonneweide bij Landgoed ‘t Kruis in Nederweert-Eind hebben we goedgekeurd. Het andere voorstel riep nog teveel vragen op en was nog niet voldoende uitgewerkt. Daarom konden we daar niet mee instemmen.

Tijdens de raadsvergadering van 3 september diende de VVD een motie in om meer zonneweides aan te leggen in ons buitengebied. We konden instemmen met het voorstel om duidelijke en transparante criteria op te stellen voor nieuwe zonneweides en in kaart te brengen welke initiatieven er allemaal zijn. We hebben wel aangegeven dat dit wat ons betreft niet automatisch betekent dat er nog meer zonneweides zullen komen, naast die bij Landgoed ‘t Kruis. We houden rekening met de technologische ontwikkelingen, de klimaatdiscussie in Den Haag en de plannen van het nieuwe provinciebestuur. Het opwekken van duurzame energie kan mogelijk ook op andere manieren, met minder gevolgen voor de kwaliteit van het landschap. 

Vooruitblik op de komende periode

Tijdens de raadsvergadering stonden geen grote projecten op de agenda. Met dank aan voormalig burgemeester Evers hebben we een aantal belangrijke besluiten nog voor zijn pensioen genomen, zoals over de N266 en woningbouw.

In de komende maanden staan ook een aantal grote projecten op de planning. In de raadsvergadering van oktober gaat onder andere over het buitengebied. We zijn al lange tijd bezig om te komen tot een nieuwe visie op het buitengebied. Hierin staat hoe we de komende jaren omgaan met ons buitengebied, bijvoorbeeld met de veranderingen in de agrarische sector en onze prachtige natuurgebieden. Het afgelopen jaar hebben we als raad al vaker over deze onderwerpen gesproken en zijn er meerdere sessies geweest met inwoners en ondernemers om mee te praten en inbreng te leveren. Dit heeft geleid tot een eerste conceptvisie die in oktober in de raadsvergadering wordt besproken.

In november komt vervolgens het eerder genoemde besluit over de toekomst van sportpark De Bengele en in december stellen we het mobiliteitsplan vast. Voor dit mobilteitsplan is de afgelopen tijd inbreng opgehaald bij veel inwoners. Welke wegen zijn onveilig en waar moet iets gebeuren? Maar ook welke kansen er liggen voor nieuwe infrastructuur, bijvoorbeeld fietspaden. In het mobiliteitsplan wordt vastgelegd wat we gaan doen en in welke volgorde. We kunnen tenslotte niet alles tegelijk doen.

Denk mee

Als u goede ideeën heeft over deze thema’s horen wij dat graag. Dan kunnen wij uw idee meenemen in de besluitvorming. U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Ook andere goede ideeën, vragen of aandachtspunten zijn altijd welkom.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert