Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 16 februari 2020

Raadpraat – Veel investeringen in veilige wegen!

Afgelopen raadsvergadering hebben we weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 11 februari 2020.

Nieuwe plannen voor de gemeentelijke wegen

De afgelopen periode is er door wethouder Koolen en de ambtenaren druk gewerkt aan een nieuw plan voor de gemeentelijke wegen, het mobiliteitsplan. Veel mensen vroegen naar het aanpassen van bepaalde wegen in de gemeente. Het is niet mogelijk om op alle wegen tegelijk aan de slag te gaan. Daarom moest er een keuze gemaakt worden welke wegen de komende paar jaar worden aangepakt, en welke nog een paar jaar moeten wachten. Er is er samen met inwoners, ondernemers, dorpsraden en organisaties als Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Hierin is aangegeven wat er moet gebeuren, en waar de komende jaren de prioriteit ligt. We hebben tijdens de raadsvergadering complimenten gegeven voor de manier waarop samen aan de nieuwe plannen is gewerkt. 

Ruim baan voor de fiets!

We vinden het fijn dat er veel aandacht in het mobiliteitsplan is besteed aan de fiets. Het is namelijk een gemakkelijk, goedkoop, gezond en schoon vervoermiddel. En voor veel inwoners is het zelfs hun enige vervoermiddel.

In fietsinfrastructuur is de laatste jaren erg weinig geïnvesteerd. Sterker nog, veel fietsstroken zijn zelfs volledig verdwenen. Met het nieuwe mobiliteitsplan kunnen we weer investeren in veilig fietsen. Er worden weer fietsstroken aangelegd en op een aantal wegen in het buitengebied gaat de snelheid omlaag naar 60. We zien gelukkig veel punten uit ons Actieplan voor de fiets uit september terug in het mobiliteitsplan.

Er staan veel goede maatregelen in het plan die we volmondig kunnen steunen. We hopen dan ook op snelle uitvoering van de verbeteringen van o.a. de Moostdijk, Dorpstraat, kruising Kapelaniestraat-Moesemanstraat, Peelsteeg en gebied Winnerstraat-Uliker-Nieuwstraat-Kuilstraat.

Tegen bezuinigingen N266/N275

Vorig jaar hebben we als gemeenteraad ingestemd met een integraal plan voor de N266 en N275. In dit plan zit o.a. een fietsbrug bij McDonald’s, een fietstunnel bij Staat, een nieuwe brug over het kanaal bij St. Joseph en een rotonde op de Randweg-West bij De Bengele. Gedeputeerde Hubert Mackus heeft nu voorgesteld om fors te bezuinigen op dit plan. Hij wil veel onderdelen wegstrepen en als provincie veel minder betalen. Na de eerste protesten en een goede lobby heeft hij voorgesteld om opnieuw naar het plan te kijken, maar wel nu al €5,9 miljoen uit het budget te willen halen.

Wij gaan niet akkoord met de voorgestelde bezuinigingen. Er wordt al jaren gewerkt aan oplossingen voor de problemen op beide provinciale wegen. Veel inwoners zijn hierbij betrokken. Er ligt nu een plan dat naar het hele gebied kijkt, en historische fouten herstelt. Wij accepteren niet dat door bezuinigingen de fietstunnel bij Staat, de nieuwe brug over het kanaal en de rotonde op de Randweg-West bij De Bengele niet kunnen worden aangelegd. Investeer in Nederweert! Daarom hebben we een motie opgesteld waarin we Provinciale Staten oproepen om niet in te stemmen met het uitkleden van het plan en om te kiezen voor volledige uitvoering van de plannen die de afgelopen jaren zijn gemaakt. We hebben alle andere partijen gevraagd om deze motie samen in te dienen om de oproep sterker te maken. JAN en Nederweert Anders spraken meteen hun steun uit. Helaas wilden CDA en VVD onze oproep niet steunen.

Een meerderheid van Provinciale Staten wilde op 14 februari nog geen besluit nemen over de N266 en N275. Onder druk van de provinciale fracties van D66, Lokaal Limburg, 50Plus, Groenlinks, SP en PvdA zegde gedeputeerde Hubert Mackus toe in mei met een voorstel te komen én dat er dan voldoende geld beschikbaar is voor het integrale plan. We hopen dat de provincie dan wél haar eerdere toezeggingen nakomt en instemt met het integrale plan.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken over de toekomst van onze prachtige gemeente. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder  verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert