Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 17 maart 2020

Coronavirus

Op 27 februari is de eerste besmetting van het coronavirus in Nederland geconstateerd. En helaas moeten we constateren dat de verspreiding van het virus zijn hoogtepunt nog niet heeft bereikt. We wensen iedereen die getroffen is door het virus veel beterschap en sterkte toe.

We hebben veel waardering en bewondering voor alle mensen in de zorg, de hulpdiensten en voedselvoorziening. Bijzondere dank gaat uit naar iedereen die de komende tijd kan helpen bij de opvang van kinderen van ouders die nu niet op het werk gemist kunnen worden.

We hebben elkaar nu nodig om hier zo snel mogelijk uit te komen. Dat vraagt van de politiek eensgezindheid en onverstoorbaar vertrouwen in de wetenschap. Van ons als mensen onderling vraagt het rust, vertrouwen en solidariteit. Wij gaan hier uitkomen. Maar dat kan alleen samen.

Wat doet de politiek nu?

We begrijpen dat alle afwegingen die nu worden gemaakt niet makkelijk zijn. Politiek gehakketak en geharrewar heeft nu geen zin. Crisisbestrijding is geen politiek spelletje. Hier staan de levens van mensen op het spel. Het enige dat nu helpt is eensgezindheid. Laat ieder z’n rol pakken. Alleen dan komen we hier sterker uit. Samen de schouders eronder, en wel nu!

We hebben met de andere partijen in de raad gezamenlijk besloten om voorlopig (t/m 6 april) niet te vergaderen. De raadsvergadering en de themaraden zijn geannuleerd. De inhoud wordt op een later moment alsnog behandeld. We vertrouwen het college en de ambtelijke organisatie dat zij op een adequate manier deze crisis bestrijden. Ze houden ons op de hoogte, net zoals wij ook signalen uit de samenleving blijven doorgeven.

Ook onze eigen bijeenkomsten gaan niet door. We gaan in deze periode ook niet de straat op. Fysieke afspraken worden uitgesteld tot na 6 april. Wel blijven we gewoon bereikbaar, via e-mail, telefoon en social media. Onze contactgegevens zijn hier te vinden.