Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 28 april 2020

Raadpraat – Rare tijden

Het zijn rare tijden. De raadsvergadering in maart werd geannuleerd. De raadsvergadering van april uitgesteld en uiteindelijk via internet gehouden. We pleiten al jaren voor het online uitzenden van raadsvergaderingen zodat u deze thuis op de bank kunt volgen. Alleen hadden we nooit verwacht dat de vergadering vanuit thuis zou worden gehouden. 

Ook nu blikken we samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 21 april 2020.

Herdenking wethouder Henk Cuijpers

De raadsvergadering begon met een herdenking van wethouder Henk Cuijpers. Het vrij plotselinge overlijden van Henk is hard aangekomen. Het is ook zo snel gegaan. Het voelt allemaal nog steeds erg onwerkelijk. Henk was iemand met het hart op de goede plaats, een harde werker en iemand die altijd voor anderen klaar stond. Met zijn passie voor de mensen bij De Risse en de jongeren in de jeugdzorg zat hij als wethouder voor het sociaal domein op de goede plek. We zijn daarom met veel vertrouwen en ambities met hem in de coalitie gestapt. We hadden graag langer met hem samengewerkt. We gaan hem missen.

Helaas heeft hij nu niet het afscheid kunnen krijgen dat hij verdient. De mooie woorden van burgemeester Op de Laak en Marcel Vossen en de indrukwekkende minuut stilte maakten het toch een waardige herdenking tijdens de raadsvergadering.

We wensen zijn familie, vrienden en partijgenoten veel sterkte met dit enorme verlies.

Corona

Tijdens de vergadering gaf burgemeester Op de Laak een toelichting op de aanpak van de coronacrisis. Ze sprak daarbij niet alleen over de maatschappelijke impact, maar ook de economische. Meer dan 250 ondernemers hebben al ondersteuning gevraagd aan de gemeente. Met terugvallende inkomsten en soms gedwongen sluitingen zijn het onzekere tijden, zowel voor de ondernemer als voor het personeel. De coronacrisis heeft een flinke impact op de samenleving. Toch houden de Nederweertenaren zich goed aan alle voorzorgsmaatregelen. Hoe moeilijk dat soms ook is. 

We zien veel mooie initiatieven ontstaan. In plaats van een knuffel te geven, worden er knuffels voor het raam gezet. Veel mensen doen boodschappen voor buren en familie. De kaartjes, tekeningen en spontane optredens voor de oudere dorpsgenoten die geen bezoek mogen ontvangen. Een platform om de lokale ondernemers wat omzet te gunnen. En zo zijn er nog veel meer initiatieven te noemen, van online pubquizzen tot video’s met instructies om thuis te kunnen sporten en bewegen. We hebben diep respect voor de mensen in de zorg. En veel waardering voor de leerkrachten die in no-time online lesprogramma’s in elkaar hebben gezet. Deze crisis brengt de creativiteit en saamhorigheid in ons allemaal naar boven. Samen slaan we ons door deze crisis heen.

Gezondheid bij geitenhouderijen

Al verschillende jaren is er veel onduidelijkheid over de invloed van geitenhouderijen op de gezondheid van de omgeving. Sommige onderzoeken tonen aan dat mensen in de buurt van geitenhouderijen een grotere kans hebben op ziektes zoals longontsteking. In 2021 komen de resultaten van een groot onderzoek van de GGD’s naar de invloed van geiten op de gezondheid. Daarom is begin 2018, net voor de gemeenteraadsverkiezingen, besloten om geitenhouderijen tot die tijd op slot te zetten. Geen uitbreiding en geen nieuwe stallen: geen geit erbij in Nederweert. Dit idee van de PvdA kreeg steun van alle partijen in de raad.

Alleen bleef het wel mogelijk om dicht bij geitenhouderijen nieuwe huizen te bouwen. Dat is eigenlijk best raar. Geitenhouderijen worden op slot gezet omdat het ongezond is voor mensen die in de buurt wonen. Maar vervolgens wel nieuwe huizen bouwen die te dicht op de geitenhouderij staan. Daarom stelde wethouder Voss voor om dit verbod ook de andere kant op in te stellen.

Bekeken vanuit de gezondheid konden we dit voorstel zeker steunen. We hebben wel zorgen. Bijna heel Leveroy woont te dicht op een geitenhouderij. Hoe zit het met de gezondheid van mensen die al wonen binnen het gebied waar geen nieuwe huizen meer mogen komen? Kunnen we al maatregelen nemen om te zorgen dat deze mensen gezonder kunnen wonen en leven vóór het onderzoek van de GGD’s is afgerond? En kan er in Leveroy nog wel voldoende gebouwd worden de komende jaren? Wethouder Voss gaf aan dat er op Leiverse Velden nog genoeg bouwmogelijkheden zijn. Met maatregelen voor de gezondheid wil hij echter wachten tot het onderzoek is afgerond. We hebben er op aangedrongen dat hij wel aan de slag gaat met de voorbereidingen hiervoor.

We vinden het jammer en onbegrijpelijk dat niet alle partijen in de raad kiezen voor de volksgezondheid. Kennelijk is het voor hen moeilijk om de gevolgen te moeten inzien van de besluiten die ze zelf in het verleden hebben genomen.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken over de toekomst van onze prachtige gemeente. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder  verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert