Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 juni 2020

Historisch besluit over N266/N275

Vorig jaar nam de gemeenteraad op 9 juli een besluit over de provinciale wegen. Na een nieuw onderzoek met veel inbreng van inwoners en belangengroeperingen sprak de gemeenteraad uit liever een opwaardering en aanpassing te zien van de huidige N266 en N275, dan het aanleggen van een veel duurdere randweg.

Nu is ook de provincie zo ver dat ze met dit voorstel kunnen instemmen. De provincie was bezig met een forse bezuinigingsronde op de provinciale wegen. Hoewel het nieuwe voorstel al goedkoper was dan het gereserveerde budget voor een randweg, stelde gedeputeerde Hubert Mackus voor om ook op het nieuwe voorstel zwaar te bezuinigen. Dit was voor ons onacceptabel. Vanuit Nederweert hebben we een flinke lobby gevoerd tegen deze bezuinigingen en om het nieuwe voorstel helemaal uit te voeren. Wethouder Henk Cuijpers heeft hierbij veel werk verzet en alle partijen in Provinciale Staten gesproken. Ook ambtenaren, verschillende inwoners en raadsleden hebben de lobby ondersteund. Vanuit D66 (zowel lokaal als provinciaal) is onze inzet ook steeds volledige uitvoering van het nieuwe plan geweest.

Unanieme steun in de provincie

Ondanks de kleine aanpassingen zijn we blij dat op 29 mei Provinciale Staten eindelijk unaniem haar steun uitsprak voor het akkoord dat wethouder Cuijpers en gedeputeerde Mackus hebben bereikt. Het mag een klein wonder worden genoemd dat er binnen Provinciale Staten eindelijk eensgezindheid is op dit onderwerp.

Als gezamenlijke D66 fracties hadden we nog een drietal opmerkingen bij het voorstel: flitspalen op de N266, versnelde aanleg en geen verkapte bezuiniging op fietsvoorzieningen.

Flitspalen op de N266

De kleine aanpassingen aan het plan zorgen voor een onveiligere situatie op de N266. De snelheidsremmende maatregelen zijn uit het voorstel gehaald en een geplande rotonde bij de Schoolstraat is vervangen door stoplichten. Wij hebben opgeroepen om bij de stoplichten op de N266 flitspalen te plaatsen. Deze flitspalen moeten niet alleen controleren op snelheid, maar ook op rood licht. Dit maakt het veiliger voor overstekende voetgangers en fietsers. Hier hebben we al vaker om gevraagd en deze vraag hebben we nu opnieuw gesteld.

Versnelde aanleg (van fietsvoorzieningen)

Veel bouwprojecten worden eerder uitgevoerd om de bouw te stimuleren tijdens de huidige coronacrisis. We hebben opgeroepen om ook vaart te maken met dit project. Dat is niet alleen om de bouw te stimuleren, maar juist voor de verkeersveiligheid. Hoe eerder de al vele jaren beloofde fietsbrug bij McDonald’s wordt aangelegd, hoe beter.

Geen verkapte bezuiniging op fietsvoorzieningen

In het plan is een fietstunnel opgenomen onder de N275 bij Staat. Hiermee wordt de oude fietsroute langs het kanaal naar Weert in ere hersteld. Vanuit de provincie is nu voorgesteld om te onderzoeken of deze tunnel vervangen kan worden door een extra fietsbrug over het kanaal tussen de Pannenweg en Steer. We begrijpen dat dit onderzocht wordt. We hopen echter dat van uitstel geen afstel komt en het toch een verkapte bezuiniging is.. De geplande fietstunnel is ook een belangrijk veiliger alternatief voor de oversteek bij de Lindenstraat, vandaar wij hier op blijven inzetten.

Vernoem een brug naar wethouder Cuijpers

Tijdens de behandeling van het voorstel op 29 mei was er veel lof voor het harde werk van wethouder Cuijpers. Gedeputeerde Carla Brugman en SP-fractievoorzitter Marc van Caldenberg stelden voor om de naam van Henk Cuijpers te verbinden aan een fietsbrug of -tunnel. Wij vinden dit een mooi idee en steunen het graag. 

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen in Nederweert en in het Gouvernement.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en leonvaessen@d66limburg.nl

Martin van Montfort

Fractievoorzitter D66 Nederweert

Leon Vaessen

Lid Provinciale Staten D66 Limburg