Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 juni 2020

Raadpraat – Een prettig thuis voor iedereen

De raadsvergadering van mei werd weer in de raadzaal gehouden, vanwege de installatie van wethouder Dieteren. Helaas zonder publiek, maar wel live thuis te volgen via internet.

We blikken graag met u terug op de vergadering van dinsdag 26 mei 2020.

Installatie wethouder Carla Dieteren

Aan het begin van de raadsvergadering werd Carla Dieteren geïnstalleerd als nieuwe wethouder. Zij zal zich de komende periode o.a. gaan bezighouden met de jeugdzorg, WMO, participatiewet, De Risse en de gemeentefinanciën. We feliciteren Carla met haar nieuwe functie en wensen haar veel succes.

Veel plannen over wonen

De krapte op de woningmarkt blijft groot. Iedereen heeft recht op een prettig thuis. Daarom blijven we als gemeente zorgen voor meer woningen in de verschillende kernen. Door het college werden we geïnformeerd over de verschillende bouwplannen: Salmespad en Strateris in Nederweert, De Peelwachter in Ospel en Leiverse Velden in Leveroy. Goed om te zien dat er daarbij extra aandacht is voor starters en senioren.

Eind 2018 heeft onze fractie een voorstel gedaan om de mogelijkheden voor startersleningen te vergroten. Dit voorstel is toen unaniem aangenomen door de raad en is uitgevoerd in 2019. Van de provincie krijgen we nu ruimte om meer starters in aanmerking te laten komen. Hier maken we als gemeente ook gebruik van. We zijn zeer tevreden dat voor de tweede keer binnen twee jaar uitvoering wordt geven aan ons voorstel.

Voor aanpassingen om een woning levensloopbestendig te maken is het al mogelijk om een bijdrage te krijgen van de gemeente. Als raad hebben we besloten dat dit nu ook kan voor gemeenschappelijke ruimtes in appartementengebouwen. Dus niet alleen achter de voordeur, maar ook op weg naar de voordeur. Het zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Daarnaast hebben we nog nieuw beleid vastgesteld voor de huisvesting van internationale werknemers. Ook mensen die voor hun werk tijdelijk in Nederweert komen wonen hebben recht op een fatsoenlijk thuis.

Corona

Burgemeester Op de Laak gaf een toelichting op de aanpak van de corona crisis. We zijn zeer tevreden met het handelen van college en ambtenaren. In een moeilijke en drukke tijd wordt er snel gehandeld en goed gecommuniceerd.

Deze week gaat de horeca weer open. De gemeente werkt mee aan het (tijdelijk) uitbreiden van terrassen. Als fractie hebben we opgeroepen om ook te kijken naar andere locaties. Niet alle horecazaken hebben ruimte voor eventuele uitbreiding voor de deur. Daarom willen we het mogelijk maken dat zij op andere plekken een tijdelijk terras kunnen inrichten, bijvoorbeeld in park De Heerlijkheid of op het Raadhuisplein.

We hebben ook aandacht gevraagd voor de noodopvang in de avonduren en weekenden nu scholen weer open gaan. Veel mensen in vitale beroepen werken buiten reguliere schooltijden en oppassen door opa en oma gaat vaak nog niet. Het college gaf aan hier aandacht voor te hebben.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert