Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

Raadpraat – Geen geiten en buizen!

Afgelopen raadsvergadering hebben we weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 23 juni 2020.

Geen extra geiten op Roeven

Afgelopen weken zijn we door bezorgde bewoners van buurtschap Schoor gewezen op een besluit van de provincie om meer geiten toe te staan op Roeven. Dit vinden we erg opmerkelijk gezien de geitenstop zowel hier in de gemeente als provinciaal. Die geitenstop is ingevoerd omdat wonen in de buurt van geitenhouderijen schadelijk is voor de gezondheid.

Drie jaar geleden is door het vorige college een vergunning afgegeven om op Roeven een geitenhouderij te starten met 1970 geiten. Nu geeft de provincie een vergunning af voor het houden van 3805 geiten op deze locatie. Bijna een verdubbeling van het aantal geiten!

Daarnaast worden in de vergunning ook oude cijfers gebruikt voor de uitstoot van ammoniak en de invloed daarvan op de natuurgebieden.

Hierover hebben wij vragen gesteld aan het college. Het college kon ons gerust stellen. Ze gaan het aankaarten bij de provincie. En zelfs als de vergunning er toch komt heeft onze geitenstop voorrang. Geen geit erbij, ook niet op Roeven!

Plannen over riool en regenwater

Het klimaat verandert. Twee weken geleden konden we weer eens zien wat er gebeurt als er een flinke hoosbui over onze gemeente trekt: ondergelopen straten en kelders. Dat toont opnieuw aan hoe belangrijk het is om voorbereid te zijn op de volgende hoosbuien. Tijdens de vergadering is een plan besproken om de komende jaren het riool en de openbare ruimte op veel plekken zo in te richten dat we regenwater beter kunnen opvangen.

In het plan werd ook voorgesteld om de afkoppelsubsidie te verlengen tot 2050. Om nu al een subsidieregeling vast te leggen voor 30 jaar vinden wij erg vreemd. Je geeft een subsidie alleen om bepaalde doelen te bereiken. Die zijn over 5 of 10 jaar misschien al bereikt. Daarom hebben we voorgesteld om deze subsidie elke vijf jaar te evalueren.

Ook hadden we aandacht voor de rioolheffing. Elk huishouden, elk perceel betaalt evenveel. Ongeacht hoeveel water wordt verbruikt en hoeveel regenwater het riool in verdwijnt. Andere gemeenten doen dat eerlijker. In december hebben we het college gevraagd dit te onderzoeken. Hier is volgens ons nog te weinig mee gedaan. We hebben het college nu opdracht gegeven om voor het einde van het jaar met een concreet voorstel te komen waarin de zwaarste vervuiler het zwaarste wordt belast.

Groen

Tijdens de vergadering hebben we nieuw beleid vastgesteld hoe we omgaan met het groen in onze gemeente. We hebben aandacht gevraagd voor de waarde van bomen. Te vaak worden bomen illegaal of vanwege “onderhoud” gekapt. Hier moet in de toekomst beter mee worden omgegaan. Het kan niet zo zijn dat gezonde bomen in onze gemeente zomaar worden gekapt.

We richten het groen vaker in zodat het ook goed is voor insecten en dieren. Toch krijgen we regelmatig vragen over het “zogenaamde onkruid” in het park of langs de weg. We hebben het college opgeroepen om hierover beter te communiceren dat dit geen onkruid is maar bewust is aangelegd voor meer  biodiversiteit.

Geen buisleidingen door Nederweert

De afgelopen jaren is er onrust geweest over mogelijke buisleidingen door Nederweert. Vanuit Bewonersbelangen Schoor is er door enkele inwoners veel tijd en energie gestoken om deze overbodige buisleidingen op een onlogische plek uit de landelijke plannen te halen. Vorig jaar heeft minister Ollongren (D66) besloten dat er de komende jaren geen buisleidingen worden aangelegd door Nederweert.

Nederweert had de beoogde route van de buisleidingen in 2012 al vastgelegd in de bestemmingsplannen, terwijl buurgemeenten Weert, Leudal en Someren dat niet hebben gedaan. Daarom hebben we wethouder Voss vorig jaar gevraagd om de buisleidingen uit onze bestemmingsplannen te verwijderen. Het voorstel om dit te doen is nu besproken en unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert