Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 juli 2020

Raadpraat – Bouwen, bouwen, bouwen!

De raadsvergadering van 7 juli 2020 stond in het teken van de Kadernota 2021. De kadernota is hét moment voor alle partijen om aan te geven waar het volgende jaar nadruk op moet liggen. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op een aantal gebeurtenissen en thema’s van de raadsvergadering.

Woningbouw

De woningnood is erg hoog. Ondanks dat er veel gebouwd wordt is het nog steeds moeilijk om een geschikte woning te vinden. De vraag is vele malen hoger dan het aanbod. De mogelijkheden voor een starterslening zijn op ons verzoek al twee keer versoepeld en er zijn bouwplannen ontwikkeld. Op verschillende plekken in onze gemeente wordt druk gebouwd. Toch is dit niet genoeg. Nederweert heeft een aantrekkelijk woonklimaat. Mensen komen hier graag wonen, en blijven hier graag wonen. Daarom hebben we het college opgedragen om nieuwe bouwplannen te ontwikkelen, met extra aandacht voor de kern Nederweert. Dit voorstel werd unaniem gesteund.

Locaties Wijen en Staat

In het kader van woningbouw hebben we ook aandacht gevraagd voor de locaties Wijen (Burg. Hobusstraat) en Staat. Voor de locatie Wijen moet gewacht worden op een uitspraak van de Raad van State. Het is nog niet bekend wanneer deze komt. Op de locatie Staat zijn vorige week eindelijk de sloopwerkzaamheden begonnen van de afgebrande Boerenbond. Voor het eind van het jaar moet duidelijkheid zijn over de geplande woningbouw op deze locatie.

Sociale huur

De vraag naar huurwoningen is ook hoog. Het is zonde dat de Woningvereniging Nederweert de afgelopen jaren miljoenen heeft moeten betalen aan het rijk vanwege de verhuurdersheffing. Met die miljoenen hadden ook nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, of bestaande woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Daarom hebben we als gemeenteraad een oproep gedaan om de verhuurdersheffing af te schaffen. Fijn dat we unaniem dit signaal kunnen afgeven richting Den Haag.

Sport

Vorig jaar is ons voorstel voor de aanleg van beweegroutes aangenomen. Deze zijn echter nog niet aangelegd. Er zijn plannen voor dergelijke routes in Ospel en Leveroy, gesteund door verschillende partners uit de dorpen. We willen dat ze snel in gebruik kunnen worden genomen.

Voor Sportpark De Bengele wachten we nog steeds op de uitwerking van het voorkeursscenario. Dit is door corona vertraagd. We hopen dat er snel een besluit genomen kan worden. Gelukkig wordt er niet op gewacht en worden belangrijke investeringen gewoon gedaan. Dit zijn investeringen die hoe dan ook nodig zijn: zes nieuwe tennisbanen, een kunstgrasveld bij Merefeldia en noodzakelijk onderhoud en verduurzaming van de sporthal.

Kermis

We hebben het college opgeroepen om met kermisexploitanten en horecaondernemers te bekijken hoe er veilig en verantwoord een kermis georganiseerd kan worden in Nederweert. Als deze wordt verspreid over meerdere locaties worden ook de bezoekers verspreid en voorkom je grote druktes. Het afsplitsen van Budschop-kermis is in onze ogen sowieso een enorme fout geweest die we graag terugdraaien, maar we denken ook aan spreiding over meerdere locaties in het centrum zoals de Lambertushof. Het verspreiden van attracties en kramen voorkomt niet alleen ophoping op één plein, maar is ook een impuls voor ondernemers in het gehele centrum. Wethouder Koolen gaf aan al in gesprek te zijn met de kermisexploitanten en enkele horecaondernemers. Hij staat ook welwillend tegenover het door laten gaan van andere evenementen, mits het veilig en verantwoord kan.

Overige onderwerpen

Daarnaast hebben we nog voor een aantal andere zaken aandacht gevraagd. In februari hebben we geld beschikbaar gesteld voor de hoognodige investeringen in fietsvoorzieningen. We hebben opgeroepen hier snel mee aan de slag te gaan. We hebben ook vragen gesteld over de nieuwbouw van de Scouting. De beoogde locatie is nog in bezit van Rijkswaterstaat en de gesprekken hierover lopen nog. We hopen dat er snel duidelijkheid komt. Ook hebben we wethouder Voss opnieuw opgeroepen om de inwoners te betrekken bij het nieuwe afvalbeleid, want dat raakt ons allemaal.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert