Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 september 2020

Raadpraat – ‘t Kruis, Fietsers en Carisplan

Afgelopen raadsvergadering hebben we weer een aantal belangrijke thema’s besproken. Zoals gebruikelijk blikken we ook dit keer samen met u terug op de raadsvergadering. Deze keer de vergadering van dinsdag 15 september 2020.

Appartementen Carisplan

De Woningvereniging Nederweert wil graag 24 appartementen bouwen aan de Harrie Carisstraat. Dit is een langgekoesterde wens van hen, maar ook van vele Nederweertenaren die op zoek zijn naar een geschikte woning. We zijn blij dat er weer sociale huurappartementen gebouwd worden in Nederweert. Dat is een positieve ontwikkeling. Landelijk zijn er extreem weinig sociale huurwoningen gebouwd de laatste jaren. In Nederweert ging het om 8 woningen, waarvoor er ook 8 gesloopt zijn. Het is belangrijk om ook voor de sociale huur te bouwen en als Nederweert het goede voorbeeld te gaan geven. Daarom hebben we ingestemd met het voorstel.

Op de plek waar de appartementen moeten komen staan nu nog speeltoestellen. We hebben het college opgeroepen om snel te kijken naar een andere plek voor de speeltoestellen en ze niet eerst een half jaar op de gemeentewerf op te slaan. Gelukkig kon wethouder Koolen al aangeven dat ze waarschijnlijk in de buurt van het bejaardenhuis neergezet gaan worden.

Ontsluiting KFC op Randweg-West

In de afgelopen periode hebben we veel klachten gehoord over de ontsluiting van de KFC op de Randweg-West. Hierdoor zijn het casino, de bowlingbaan en de restaurants niet meer te bereiken komende vanaf Boeket/Molenweg. De eigenaar van de KFC heeft deze aanleg gedaan. Het college heeft schriftelijk al laten weten dat er snel een oplossing komt voor de verkeersproblemen. Tijdens de raadsvergadering hebben we opgeroepen om hierbij extra aandacht te hebben voor fietsers. De verkeersveiligheid voor fietsers is op dit punt al jaren slecht en de nieuwe situatie maakt het bepaald niet veiliger. We hebben al van meerdere mensen gehoord dat auto’s over het fietspad naar de parkeerplaatsen rijden.

In het nieuwe plan voor de N266 en N275 staat dat op deze plek een rotonde komt als toegangsweg voor alle bedrijven die hier gevestigd zijn en dat er een fietsbrug komt bij McDonald’s over de N275. We hebben het college nogmaals opgeroepen om samen met de provincie snel aan de slag te gaan hiermee en dit eerder te doen dan nu is gepland.

Zonnepark ‘t Kruis

Vorig jaar hebben we ingestemd met de ontwikkeling van een zonneweide bij Landgoed ‘t Kruis in Nederweert-Eind. Nu moest er een besluit genomen worden over het definitieve plan. Ook dit keer hebben we ingestemd met de ontwikkeling van dit zonnepark.

Wel hebben we de wethouder gevraagd hoe het staat met beleid over zonneparken. Vorig jaar is hierover door de hele gemeenteraad een motie aangenomen. We willen niet ons hele buitengebied volbouwen en geven de voorkeur aan zonnepanelen op daken. We vragen ons af of het energienet het wel aan kan. We gebruiken de weinige ruimte op het energienet liever voor zonnepanelen op daken of voor windmolens dan voor meerdere zonneparken. Wethouder Voss gaf aan dat het nieuwe beleid later dit jaar klaar is en dat deze vragen dan beantwoord worden.

Denk mee, doe mee, word lid!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert