Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 november 2020

Begroting 2021: Bedank de coronahelden

Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2020 is de begroting voor 2021 behandeld. De begroting laat zien dat de gemeente financieel gezond is en wat de gemeente komend jaar gaat doen. In deze raadpraat bespreken we onze aanvullende voorstellen.

Bedank de coronahelden

Het is een moeilijk jaar, dat veel vraagt van iedereen. We zijn trots op de manier waarop we als samenleving de schouders eronder zetten. Trots op de medewerkers in de zorg, maar ook trots op alle mantelzorgers en vrijwilligers. Het is mooi om te zien hoe inwoners voor elkaar klaar staan, bijvoorbeeld boodschappen doen voor de buren. Er ontstaan allerlei mooie initiatieven, zoals de Krottepoffers die 700 mondkapjes geven aan mensen met een laag inkomen, Lokaal Bezorgen Nederweert om lokale ondernemers wat extra omzet te bezorgen en de vele vrijwilligers die veilige activiteiten organiseren voor mensen in eenzaamheid of te zorgen dat kinderen kunnen sporten.

Het lijkt voor veel mensen misschien vanzelfsprekend om in deze tijden iets te doen voor de medemens, maar dat is het niet. Het is bijzondere inzet waar wij enorm trots op zijn. Daarom hebben we een voorstel gedaan waarin we het college vragen om deze coronahelden op een gepaste manier te bedanken en in het zonnetje te zetten. We denken bijvoorbeeld aan het Gemeentecompliment in de categorie Sociaal Nederweert. Of aan een cadeaubon van de lokale horeca, dan sla je twee vliegen in één klap. Je bedankt de coronahelden én steunt de lokale ondernemers.

Nederweerts Sportakkoord

Er is een mooi sportakkoord gesloten. Een akkoord waarbij we sport en bewegen weer de aandacht geven dat het verdient. Sport is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Bewegen houdt mensen vitaal tot op zeer hoge leeftijd. Het is een akkoord dat ambitie uitstraalt, een akkoord waar we trots op zijn. Onze voorstellen voor de aanleg van pannaveldjes, beweegroutes en watertappunten zijn er ook in opgenomen.

We zijn niet alleen trots op de inhoud, maar zeker ook op het proces. Het Nederweerts Sportakkoord is gesloten door meer dan 40 organisaties, van sportverenigingen tot basisscholen, van fysiotherapeuten tot Jong Nederland en van kinderopvang tot Land van Horne. Het is mooi om te zien dat kinderen actief betrokken zijn en er een Junior Akkoord is gesloten. We kijken uit naar de uitvoering van al deze plannen.

Helaas geen schoolzwemmen

We missen echter aparte aandacht voor zwemmen in het akkoord. Het is erg belangrijk dat alle kinderen leren zwemmen. Goede zwemvaardigheden zijn van levensbelang. Daarom hebben we gevraagd om afspraken te maken over zwemvaardigheid bij kinderen en daarbij te kijken wat de mogelijkheden zijn om schoolzwemmen opnieuw in te voeren. Helaas kregen we daarvoor geen steun van CDA, JAN en VVD.

Ruim baan voor de fiets!

Sinds wij in de raad zitten kiest de gemeente duidelijk voor investeringen in de fiets: fietsbruggen over de Randweg Zuid bij McDonald’s en over het kanaal bij St. Joseph, een fietstunnel bij Staat en een mooie nieuwe fietsroute tussen Ospeldijk en De Peel. We willen echter niet alleen investeren in nieuwe fietsvoorzieningen, maar ook fietsvoorzieningen terughalen die door vorige coalities zijn wegbezuinigd. Daarom hebben we voorgesteld om opnieuw fietsstroken aan te brengen op straten waar deze de laatste jaren zijn verwijderd, zoals de Ospelseweg en Burgemeester Greijmansstraat. Met steun van JAN, Nederweert Anders en VVD is ons voorstel aangenomen.

Maak de historie zichtbaar

Onze gemeente heeft een prachtige en rijke historie. Een historie waar bij de inwoners van Nederweert veel aandacht voor is. We vinden het belangrijk om oog te hebben voor onze rijke historie in de openbare ruimte van de gemeente. Bij herinrichting van de openbare ruimte moet er volgens ons altijd aandacht zijn voor onze rijke historie.

Binnenkort start de herontwikkeling van de Burgemeester Hobusstraat. Een plek met een grote sportieve historie. We hebben het college gevraagd om bij de herinrichting van deze plek een kunstwerk te realiseren dat recht doet aan deze historie. Het college heeft toegezegd om dit op te pakken en o.a. de Ondernemers Vereniging Nederweert, Stichting Geschiedschrijving Nederweert en Heemkundevereniging Nederweert hierbij te betrekken. Samen moet er een mooi kunstwerk te realiseren zijn, bij voorkeur gemaakt door een kunstenaar uit de regio.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, of word lid. Met uw steun kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl.

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert