Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 november 2020

Raadpraat 25 – Vernieuwing in onze democratie!

De punten die op de raadsvergadering stonden van 17 november 2020 zijn doorgeschoven naar de raadsvergadering van 15 december 2020. Toch willen wij u alvast meenemen in het belangrijkste onderwerp dat anders op de agenda had gestaan.

Democratische vernieuwing

Het afgelopen jaar is een werkgroep met mensen van alle Nederweerter politieke partijen, de burgemeester en verschillende ambtenaren aan de slag geweest om onze democratie te verbeteren. De vergaderstructuur van de gemeenteraad is geëvalueerd en er is gekeken hoe u als inwoners beter bij het beleid betrokken kunt worden. Komende raadsvergadering wordt hierover formeel besloten.

De opzet van de themaraden wordt komend jaar veranderd. In plaats van de huidige twee themaraden per raadsvergadering komt vanaf komend jaar een informatieavond en een meedenkavond. Inwoners worden van harte uitgenodigd om mee te doen met beide soorten avonden, zodra dat weer coronaproof kan. De meedenkavonden willen we zoveel mogelijk buiten het gemeentehuis doen op een locatie die past bij het onderwerp van de avond. U hoeft niet meer naar de gemeenteraad te komen, de gemeenteraad komt naar u toe. Dit sluit ook aan bij onze gezamenlijke ambitie om vaker met alle partijen op werkbezoek of excursie te gaan.

We vragen de ambtenaren ook om de inwoners (nog) beter te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van de besluiten. Het liefst op een vernieuwende manier. Mooie voorbeelden van het afgelopen jaar vinden we het Mobiliteitsplan, de Omgevingsvisie Buitengebied en het Nederweerts Sportakkoord. Bij de laatste twee zijn kinderen actief betrokken, dat willen we vaker zien.

Helaas was er bij de andere werkgroepleden geen steun voor onze suggestie om een referendumverordening in te voeren.

Live-uitzending raadsvergadering

In het coalitieakkoord met JAN en Nederweert Anders hadden we al afgesproken dat we raadsvergaderingen live gaan uitzenden. Zodat u thuis vanaf de bank de raadsvergadering kunt volgen, of (delen van) het debat later makkelijk kunt terugkijken. Volgens planning had dat in juli van dit jaar ingevoerd moeten worden. Omdat de voorbereidingen al in gang waren gezet, kon dit makkelijk versneld worden toen het vanwege corona ineens nodig was om dit eerder te doen. De publieke tribune in de raadzaal is nu helaas leeg, maar de raadsvergaderingen worden via de live-uitzending beter gevolgd dan ooit. Mooi om die betrokkenheid te zien.

De 25e Raadpraat

We vinden het enorm belangrijk om u te laten horen waar we mee bezig zijn en wat we doen in de gemeenteraad. Niet één keer in de vier jaar, maar altijd. We willen u laten horen waarom we voorstellen doen of bepaalde besluiten nemen. Die terugkoppeling hebben we zelf gemist voor we in 2018 in de gemeenteraad werden gekozen. Daarom zijn we sinds onze verkiezing gestart met de Raadpraat. Niet af en toe, maar elke raadsvergadering laten we u op de belangrijkste punten weten wat we waarom gedaan hebben. Deze editie is alweer de 25e keer, een jubileum.

Vooruitblik naar december

In december staat er veel op de agenda van de raadsvergadering zoals de verdere ontwikkeling van Sportpark De Bengele en Leefbaarheidspark de Uijtwijck, de manier waarop we afval inzamelen, plannen voor woningbouw en een nieuwe visie op het buitengebied.

Denk mee en doe mee!

We vinden het altijd fijn als mensen ons willen steunen of mee willen denken. Opmerkingen, vragen of ideeën zijn altijd welkom, ook als u een andere mening heeft. Met uw inbreng kunnen wij een nog krachtiger geluid laten horen en Nederweert verder verbeteren.

U kunt ons mailen op martin.vanmontfort@d66nederweert.nl en kyll.bruijnaers@d66nederweert.nl

Martin van Montfort & Kyll Bruijnaers

Raadsleden D66 Nederweert