Steun ons en help Nederland vooruit

Ramon Janssen

Lid steunfractie

25 jaar

Nederweert

Momenteel studeer ik rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Tilburg. Hiervoor studeerde ik aan het Fontys te Eindhoven, waar ik de studie ICT & Smart Mobile heb gevolgd. Tijdens die studie heb ik -hoe gek het ook klinkt- steeds meer affiniteit voor de politiek ontwikkeld. Door deze ontwikkelde interesse heb ik besloten om verder te studeren in de richting rechten.

Tezamen met andere Nederweertse jongeren heb ik in april 2016 de Jongerenraad Nederweert opgericht. Hier zet ik mij voor in, omdat ik en velen met mij, concluderen dat er te weinig jeugd betrokken is bij de (gemeentelijke) politiek. Met de Jongerenraad organiseren we daarom voor de jeugd niet alleen activiteiten, maar ook informatieavonden om zo mee te kunnen denken over de onderwerpen die spelen binnen de gemeente Nederweert.

Door het volgen van de landelijke politiek heb ik zelf ook de drang om iets aan de gemeenschap bij te dragen; in mijn geval is dat aan de gemeente waar ik zelf woonachtig ben, Nederweert. Na een lange tijd mij te hebben georiënteerd bij enkele lokale politieke partijen, ben ik tot de conclusie gekomen dat D66 Nederweert goed bij mijn gedachtegoed past. Deze partij spreekt mij aan vanwege de transparante handelswijze waarin de burger betrokken wordt bij het politieke spel. Daarbij hoort ook dat er goed naar de burger geluisterd wordt, in plaats van dat er politiek bedreven wordt voor eigenbelang.

De gemeente Nederweert is een mooie gezonde gemeente die nog verder en beter doorontwikkeld kan worden. Om dat voor elkaar te krijgen zal er een frisse wind door de Nederweerter politiek moeten waaien. En die wind, is D66.