Steun ons en help Nederland vooruit

Raadpleging Randweg

De stemming is gesloten. U kunt niet meer stemmen.

De randweg is een onderwerp dat leeft in Nederweert. Bijna iedere inwoner heeft er wel een mening over. Ondertussen zijn de heren en dames politici op het gemeentehuis vooral bezig met de eigen standpunten en het vasthouden aan de fractiediscipline. En wordt er nauwelijks geluisterd naar de mening van de inwoners. Inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor een beter, leefbaar en veilig Nederweert. Wij vinden dat bij een onderwerp dat Nederweert voor de komende tientallen jaren verandert, veel geld kost en veel discussie oproept onder de bevolking, de mening van de inwoners gehoord moet worden. Daarom hebben wij in juli 2016 al een oproep gedaan om een referendum te organiseren. Helaas bleek hiervoor geen steun in de gemeenteraad.

Wij willen heel graag weten wat de inwoners van Nederweert vinden. Daarom organiseren wij een raadpleging onder alle huishoudens van Nederweert.

Het beoogde plan

Al enkele tientallen jaren in Nederweert wordt er gepraat over het aanleggen van een randweg aan de west- en noordkant van Nederweert. Een aantal jaar geleden is al een gedeelte aangelegd tussen de Randweg Zuid en Boeket. Er zijn meerdere reden waarom nagedacht wordt over een randweg: De huidige kruising bij Brug 15 wordt als gevaarlijk ervaren. De N266 vormt nu samen met het kanaal een barrière tussen Nederweert en Budschop. En het gebied langs het kanaal kan een hele andere invulling krijgen als de N266 weg is, met o.a. een extra brug. De provincie heeft laten onderzoeken wat het beste alternatief is. Dit bleek een randweg aan de west- en noordkant van Nederweert, dicht langs het dorp. Meer informatie over dit proces en de exacte plannen is te vinden op de website van de provincie.

Nadelen en kosten

Naast de hierboven genoemde voordelen, zijn er ook nadelen bij de aanleg van een randweg. Overlast voor direct omwonenden van de weg wordt verplaatst van de woningen langs de huidige weg naar de woningen langs de nieuwe weg. Er worden aan aantal wegen naar het buitengebied afgesloten en toegangswegen, zoals de Molenweg, worden drukker. Dit is reden voor D66 Nederweert om te pleiten voor een extra rotonde bij Boeket, mocht de randweg er komen. Een aantal verontruste burgers heeft een website gelanceerd met de nadelen die zij zien van het huidige plan.

De kosten voor de nieuwe weg zijn geschat op 20 miljoen euro. Hiervan wordt 5 miljoen betaald door de gemeente, 10,15 miljoen door de provincie en 4,85 miljoen door GOML, een samenwerkingsverband van de gemeenten in Midden-Limburg. Bij tegenstanders van de randweg is twijfel of dit budget wel genoeg is. De kosten voor de herinrichting van de Kanaalzone worden geschat op 6,1 miljoen euro. Meer informatie over de plannen met de Kanaalzone is te vinden op de website van de gemeente.

De raadpleging

In de week van 9 januari krijgt elk huishouden in de gemeente Nederweert bij het Weekblad voor Nederweert een flyer met een unieke stemcode. Met deze stemcode kan tussen 11 januari en 20 januari gestemd worden op een aantal stellingen. Hierbij kan gekozen worden tussen “voor”, “tegen” en “blanco”. Dit gebeurt op een beveiligde website en gaat volledig anoniem. D66 weet niet welke stemcode op welk adres is afgeleverd en kan dus niet achterhalen wie wat gestemd heeft. Privacy is voor D66 enorm belangrijk!

De uitslag van de raadpleging wordt via deze website en de lokale media verspreid en aangeboden aan de Provinciale Staten. Zij nemen in februari een besluit over de aanleg van de Randweg.

De stemming is gesloten. U kunt niet meer stemmen.

Heeft u vragen of opmerkingen over de raadpleging, of wilt u een uitgebreide mening achterlaten over de randweg? Dan kunt u mailen naar randweg@d66nederweert.nl.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018