Steun ons en help Nederland vooruit

Accommodatiebeleid

D66 wil dat accommodaties multifunctioneel zijn. Door gebouwen effectief in te zetten voor meerdere doelen kan de leefbaarheid in alle kernen op peil blijven. Door voorzieningen bij elkaar te huisvesten kan er ook een (betere) samenwerking ontstaan tussen de verschillende organisaties. Hierdoor krijg je ook echte dorpshuizen met aanbod voor iedereen.

Het nieuwe gezamenlijke complex voor Jong Nederland Leveroy, SV Leveroy en TV Leveroy is hiervan een goed voorbeeld. D66 ziet ook enorme kansen bij de herontwikkeling van Sportpark De Bengele, met multifunctionele accommodaties en het toevoegen van functies aan dit gebied.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018