Steun ons en help Nederland vooruit

Armoedebeleid

D66 wil het verschil tussen werk en uitkering vergroten. Ons motto is: ‘beloon prestatie en deel de welvaart’. Werken moet lonen. Een bijstandsuitkering kan fungeren als tussenstation naar werk of, indien het echt niet anders kan, als vangnet. Echter, het is nu te vaak een eindstation.

De armoedeval blijft een probleem. Wanneer we werk boven uitkering stellen, moet werken ook nancieel lonen en niet tot achteruitgang in inkomen leiden. Bij regelingen als de Wmo en minimaregelingen moet er oog zijn voor deze doelgroep.

D66 wil een effectief en efficiënt armoedebeleid. Maatwerk is daarbij belangrijk. Het armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken. D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. D66 wil meer experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers.

D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. Samenwerking tussen alle verschillende partijen die met kinderen te maken hebben, is zeer belangrijk. Ook als het gaat om het signaleren van armoede is een goede relatie met bijvoorbeeld sportverenigingen en onderwijs een must. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018