Steun ons en help Nederland vooruit

Democratische controle gemeentefinanciën

De huidige begroting is zo opgesteld, dat het zelfs voor de gemeenteraad ingewikkeld is om goed inzicht te krijgen in de gemaakte keuzes of hierin op tijd bij te sturen. Het is niet duidelijk welke bedragen waarvoor beschikbaar gesteld zijn en welke resultaten er met het geld behaald worden. Wij vinden transparantie en leesbaarheid van gemeentelijke documenten belangrijk. Ook de verantwoording over zowel de besteding van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen de samenwerkingsverbanden moet transparant, tijdig en volledig zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018