Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie

D66 is blij met de provinciale subsidie om daken van gemeentelijke gebouwen voor zover mogelijk te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat de gemeente braakliggende terreinen beschikbaar stelt voor zonneweides. Ook kan de gemeente de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met subsidies en kennisuitwisseling. De gemeente moet duurzame energieprojecten van burgers stimuleren, ook financieel.

Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, zien we ook een rol voor windenergie op land. Hoewel de ruimtelijke ordening rondom windenergie op land een provinciale bevoegdheid is, hebben gemeenten een belangrijke rol in het mogelijk maken van windenergie op land door constructief mee te denken over geschikte locaties en een participatie/inspraakproces in te richten. Door burgers als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, zodat ze ook nancieel pro teren, ontstaat er draagvlak en betrokkenheid. Een mooi initiatief is het plan voor windmolens bij het WML-terrein op Ospeldijk.

Daarnaast koopt de gemeente Nederweert haar energie 100% groen in. Dat is wat betreft D66 geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa dat is bijgestookt in kolencentrales.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018