Steun ons en help Nederland vooruit

Een breed onderwijsaanbod

D66 wil samen met schoolbesturen het aanbod verbreden en/of verbeteren. Het is belangrijk om in gesprek te blijven met het onderwijs. D66 wil daarom het initiatief nemen om alle schooldirecties minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een gesprek met de gemeenteraad, om direct van hen te horen waar ze tegenaan lopen en wat de gemeente beter kan doen om de scholen te faciliteren om het beste onderwijs te geven.

Het basisonderwijs is de geschikte plek om aandacht te bieden aan thema’s en onderwerpen waar we gemeentelijke doelstellingen willen bereiken, zoals sport, cultuur, gezondheid, duurzaamheid en milieu. Het organiserend vermogen ligt bij het particuliere veld: de gemeente heeft een rol om partijen en inhoud aan elkaar te verbinden. Dit kan onder meer in de vorm van combinatiefunctionarissen voor sport en cultuur. We dagen het (basis)onderwijs uit om innovaties in het onderwijs mogelijk te maken en initiatieven ondersteunen we.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018