Steun ons en help Nederland vooruit

Een school in elke kern

D66 wil basisscholen, waar mogelijk, behouden voor elke kern. Ze spelen een cruciale rol in het leefbaar houden van de omgeving en vormen een ontmoetingsplaats. Om efficiƫnt om te gaan met de gebouwen moeten onderwijsvoorzieningen daarom ook zo worden ingericht dat ze ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden voor de wijk of het dorp. Initiatieven hiervoor komen in de eerste plaats vanuit de buurten en scholen zelf, daartoe uitgenodigd door de gemeente. Scholen bieden ruimte aan meer dan leslokalen alleen. Waar mogelijk is er ook ruimte voor kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport, cultuur en welzijn. Scholen zijn zo breed als mogelijk c.q. wenselijk.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018