Steun ons en help Nederland vooruit

Energiebesparing

D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen genomen wordt. De richting is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Draaien aan de knoppen moet zowel via ‘de wortel’ (subsidies, voorkeursbeleid, CO2 als criterium in aanbestedingen) als ‘de stok’ (handhaving, normering).

D66 wil een plan om iedere kern energieneutraal te maken. De gemeente heeft, naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken, ook een belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, isolatie, groene daken, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen leiden tot een win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.

Bovendien willen we dat nieuwbouwprojecten niet meer worden aangesloten op het aardgasnetwerk. Dit zorgt ervoor dat de energie die nodig is voor de woningen alleen uit duurzame bronnen gaat komen. Daarnaast wil D66 via bindende afspraken woningbouwcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018