Steun ons en help Nederland vooruit

Evenementenbeleid

Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld muziek of toneel. Voor veel kunstenaars en verenigingen zijn festivals een kans om hun bezigheden aan een groot en divers publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en cultuur.

Festivals kunnen nu al niet voortbestaan zonder inzet van talloze vrijwilligers of het belangeloos ter beschikking stellen van goederen door derden. D66 vindt het dan ook belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. In haar evenementenbeleid moet Nederweert initiatiefnemers met lef en durf belonen. Grotere en kleinere evenementen leveren een positieve bijdrage aan het imago van Nederweert. Denk bijvoorbeeld aan Moulin Blues dat zelfs een internationale bekendheid geniet.

D66 wil evenementen dan ook facilitair ondersteunen. Goede initiatieven komen in aanmerking voor financiƫle ondersteuning om daarmee een kansrijke start te maken. Daarna volgt een evaluatie zodat besloten kan worden over de verder te volgen weg. De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar.

In dit kader zien we bijvoorbeeld ook de intocht van Sinterklaas, die nu nog draait op particuliere initiatieven. Deze dient voor Nederweert behouden te blijven, desnoods met steun van de gemeente.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018