Steun ons en help Nederland vooruit

Fauna

D66 staat ook voor goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Er wordt volop ruimte gemaakt voor bijen en vogels, ook in de bebouwde omgeving. Hiervoor kan gedacht worden aan een project als Honey Highway, waarbij bermen en braakliggende terreinen zonder bestemming ingezaaid worden met bloemen. D66 wil dat natuurbeheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en bescherming van dieren en hun leefgebieden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018