Steun ons en help Nederland vooruit

Georganiseerde en ongeorganiseerde sport

D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen, Nederlanders om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het uitkomt. D66 wil dat de gemeente hier actief op inspeelt. D66 wil dat de gemeente de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over op te stellen lokaal sportbeleid.

Partijen die er in slagen door nieuwe initiatieven meer mensen aan het bewegen te krijgen, moeten daarvoor beloond worden. D66 wil een subsidiestelsel dat rondpompen van geld voorkomt en dat nieuwe initiatieven van verenigingen stimuleert en ondersteunt. De gemeente Nederweert en verenigingen ontwikkelen samen innovatieve en doelgroepgerichte producten. De gemeente richt hiervoor een sport-innovatiefonds op zodat initiatieven ook van de grond kunnen komen

De gemeente stimuleert verenigingen om een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving. Samenwerking tussen verenigingen moet gestimuleerd worden. Wanneer verenigingen op vrijwillige basis samen gaan werken mag hier best een beloning tegenover staan. Sportverenigingen drijven op vrijwilligers. D66 wil gerichte ondersteuning door begeleiding, scholing en natuurlijk ook waardering vanuit de gemeente. D66 wil vermindering van de administratieve lastendruk bij besturen van sportverenigingen door minder papieren rompslomp en een vereenvoudigde regelgeving.

Het is dan ook logisch dat D66 kiest voor multifunctioneel gebruik van accommodaties. Insteek is gezamenlijk gebruik van accommodaties. Dit is niet alleen financieel interessant. Ook zorgt gecombineerd gebruik voor nieuwe creatieve idee├źn en vormen van samenwerking. Een prima voorbeeld hiervan is het initiatief Bengele Beweegt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018