Steun ons en help Nederland vooruit

Huisvesting

D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de eisen van deze tijd. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in huisvesting. D66 wil deze investeringen doorzetten.

D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte bieden voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018