Steun ons en help Nederland vooruit

Jong zijn in Nederweert

Jongeren zijn initiatiefrijk. Helaas lopen goede ideeën vaak vast in ambtelijke en bureaucratische molens. D66 wil initiatieven van jongeren en organisaties volop steunen. De basishouding tegenover nieuwe ideeën moet positief zijn.

De gemeente heeft de plicht om voor voldoende voorzieningen voor jongeren te zorgen. Dat kan op verschillende manieren: door het zorgen voor voldoende voorzieningen, door het stimuleren van verenigingen en van activiteiten. Hierbij hebben we vooral aandacht voor de initiatieven vanuit de jeugd zelf.

D66 wil dat de Jongerenraad advies uitbrengt over alle voorstellen die rechtstreeks over jongeren in Nederweert gaan. Dit advies moet worden opgenomen in voorstellen aan de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018