Steun ons en help Nederland vooruit

Kijkend naar de toekomst

D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur. Door continuering van het kunst- en cultuureducatiepakket komen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur. Dit pakket moet echter ingevuld worden vanuit de behoeften van de scholen, in plaats vanuit het aanbod van de overheid. Scholen en instellingen kunnen zelf goed aangeven waaraan op dat moment behoefte is. Daarom zien we graag dat scholen zich aansluiten bij het landelijke fonds ‘Cultuureducatie met kwaliteit’, waarbij kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs kunnen ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de 21ste eeuw. Het idee is dat de scholen worden ontlast en het culturele aanbod waaruit te kiezen valt, maximaal is.

D66 wil dat elke basisschoolleerling een ‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één jaar gratis lidmaatschap/toegang tot een culturele instelling of vereniging. De bestaande initiatieven vanuit diverse verenigingen zien we als een zeer positieve ontwikkeling. We zien deze graag gehandhaafd en waar nodig ondersteund vanuit de gemeente. Om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers te bereiken, is ook nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij en culturele sector zelf komen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018