Steun ons en help Nederland vooruit

Krimp en vergrijzing

Op veel plaatsen in Nederland is bevolkingskrimp al realiteit. Voor de gemeente Nederweert wordt de komende jaren nog een bevolkingsgroei voorspeld, maar ook wij ontkomen niet aan de gevolgen van vergrijzing. Het aantal ouderen stijgt en het aantal jongeren daalt, en zo kunnen ook de kleinere kernen te maken krijgen met een krimpende bevolking.

Dit zorgt voor een veranderende vraag naar voorzieningen, wat maakt dat sommige voorzieningen op termijn onbetaalbaar worden. D66 vindt dat de gemeente met inwoners, verenigingen en ondernemers een visie moet opstellen, waarin wordt gekeken naar de gevolgen van de vergrijzing en uiteindelijke bevolkingskrimp, en hoe de gemeente daar het beste mee om kan gaan.

Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat het zomaar bijbouwen van woningen in een kern op termijn geen oplossing is. Niet het huidige aanbod, maar de concrete vraag van de inwoners naar voorzieningen moet het beleid bepalen. Door slim om te gaan met deze factoren en goed samen te werken, hoeven vergrijzing en bevolkingskrimp geen dreiging te vormen en kunnen we juist de kansen grijpen die hiermee ook geboden worden.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018