Steun ons en help Nederland vooruit

Leefomgeving en natuur

Een gezonde leefomgeving is geen luxe. Het is van levensbelang. Dat geldt voor de bodem, het water en de lucht. Veel van de problemen spelen op nationaal (en internationaal) niveau en worden op landelijk niveau aangepakt. Sommige problemen zijn in Nederweert en omgeving sterker aanwezig dan elders. De uitstoot van fijnstof is een goed voorbeeld. De intensieve veehouderij speelt hierbij, naast het verkeer, een belangrijke rol.

Voor D66 heeft natuur een hoge waarde en nieuwe ontwikkelingen mogen deze in principe niet aantasten. Als er toch natuur wordt aangetast, wil D66 een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente, zodat er per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018