Steun ons en help Nederland vooruit

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Voor D66 hebben voldoende begeleiding in de klas, kleinere klassen en oplossingen voor thuiszitters hoge prioriteit, ook om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is van groot belang dat de gemeenteraad zicht heeft op de uitvoering hiervan.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018