Steun ons en help Nederland vooruit

N266 / Randweg

De N266 is een drukke verkeersverbinding dwars door de kern van Nederweert. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid rondom deze weg. Het weghalen van deze verbinding uit de kern kan een oplossing zijn. Echter, dit mag er niet voor zorgen dat het probleem verplaatst wordt.

D66 steunt het onderzoek naar het oplossen van deze problemen. Als het huidige onderzoek van de provincie is afgerond, liggen er twee varianten waaruit een duidelijke keuze gemaakt kan worden. Bij deze keuze moet er aandacht zijn voor een goede bereikbaarheid van het centrum van Nederweert.

D66 vindt het belangrijk dat er een verkeersveilige situatie gecreƫerd wordt. De schooljeugd zal veilig naar school moeten kunnen zonder een drukke rotonde over te hoeven steken of te fietsen op drukke wegen waar fiets- en autoverkeer niet gescheiden is. Ook de verkeersveiligheid en -doorstroming van de kruising A2/N275/Randweg West zal meegenomen moeten worden in de afweging.

Ondanks dat veel inwoners graag horen of wij voor of tegen de randweg zijn, is die vraag nu nog niet te beantwoorden. Die vraag kan pas beantwoord worden als de uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn en de eerlijke afweging te maken is. Wij zullen bij onze afweging vooral kijken naar de verkeersveiligheid, zowel op de doorgaande weg als de zijwegen. Natuurlijk zijn leefbaarheid en de kosten van de gekozen oplossing ook belangrijke punten om mee te nemen in de afweging.

D66 Nederweert heeft de afgelopen jaren al verschillende keren gepleit voor een referendum over de N266. D66 legt de keuze tussen de twee varianten graag voor in een referendum aan de inwoners van Nederweert. Hierbij vindt D66 het belangrijk dat de inwoners van tevoren zo eerlijk mogelijk door de gemeente worden ingelicht over alle voor- en nadelen van beide varianten. De uitkomst van dit referendum kan dan worden meegenomen door Provinciale Staten, die uiteindelijk het definitieve besluit nemen. Om kosten te besparen kan dit referendum gecombineerd worden met de verkiezingen voor Provinciale Staten of het Europees Parlement in 2019.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018