Steun ons en help Nederland vooruit

Participatie en ruimte voor initiatieven

D66 wil dat het vanzelfsprekend is dat inwoners hun stem kunnen laten horen bij de ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe plannen. De gemeente moet zichzelf blijven verbeteren, als het erom gaat u te laten meepraten over plannen die u raken.

Maar nog belangrijker vinden we het dat de gemeente inwoners, ondernemers en organisaties helpt bij het realiseren van hun ideeën. “Ja, mits…” zou de basishouding moeten zijn, in plaats van “Nee, tenzij…”. De gemeente moet niet zozeer steunen door te subsidiëren, maar door kennis te delen, door te verbinden, door belemmeringen weg te nemen. In steeds wisselende netwerken werkt de gemeente zo met u samen, of u nu een bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent, aan onze mooie gemeente.

In dit kader willen we budget vrijmaken voor dorpsinitiatieven. Met dat geld kunnen we ideeën die van maatschappelijk belang zijn op weg helpen en zorgen dat er budget is voor uw ideeën voor verbeteringen in de verschillende kernen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018