Steun ons en help Nederland vooruit

Regionale samenwerking

Voor een aantal gemeentelijke taken is de gemeente Nederweert te klein. Sommige taken kunnen efficiënter worden aangepakt door samen te werken. Ook wordt de kwaliteit van wonen, werken en leven steeds meer regionaal bepaald in plaats van lokaal. Om deze redenen werkt Nederweert samen met andere gemeenten in wisselende samenwerkingsverbanden.

D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van nut en noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. Bovendien wordt op deze manier wildgroei voorkomen. Als onze gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan raadsleden, gaat dit ten koste van de democratische controleerbaarheid.

Op de verschillende organen die hiervoor zijn opgericht is weinig tot geen democratische controle. D66 Nederweert pleit voor meer controle op deze organen door verkozen volksvertegenwoordigers.

Om een betere, uniforme en efficiënte samenwerking te realiseren en controle te houden, hanteert D66 Nederweert het uitgangspunt om bij samenwerkingsverbanden zoveel mogelijk met dezelfde gemeenten samen te werken.

D66 vindt internationale samenwerking zeer belangrijk. Om die reden zijn wij dan ook verheugd om te zien dat Nederweert de afgelopen raadsperiode is toegetreden tot de Euregio Rijn-Maas Noord.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018