Steun ons en help Nederland vooruit

Schone lucht en fijnstof

D66 wil dat de gemeente Nederweert het belang van een schone lucht veel hoger op de agenda zet. In Nederweert is een veel te hoge concentratie fijnstof in de lucht. Fijnstof leidt tot een lage luchtkwaliteit. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de inwoners van Nederweert en de aantrekkelijkheid van de gemeente als woon-, werk- en leefgebied. Vandaar dat het fijnstofniveau de komende jaren fors omlaag moet, waarbij er zoveel mogelijk aandacht is voor de gevestigde belangen. De gemeente zal haar inwoners hierover beter moeten informeren. De gemeente ondersteunt bedrijven die werk maken van een betere leefomgeving en treedt op tegen bedrijven die hier afbreuk aan doen. De ambitie is helder: D66 Nederweert wil naar een structureel lager fijnstofniveau in onze gemeente. Daarnaast moeten overschrijdingen van de Europese normen worden voorkomen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018